BlogInvest.ro


Fondul de pensii administrat de Allianz-Tiriac a investit 850 mil. lei pe bursa de la Bucuresti


Fondul de pensii private obligatorii AZT Viitorul Tău, administrat de Allianz-Ţiriac Pensii Private, a ajuns la investiţii de 850 de milioane de lei în acţiuni ale companiilor listate la bursa din Bucureşti anul trecut, reprezentând 15% din activele sale. Titlurile de stat sunt principala investiţie, cu o pondere de 68% în active.

AZT Viitorul Tău este al doilea cel mai mare fond de pensii private obligatorii din piaţă, cu active de 5,4 miliarde de lei de la 1,4 mi­lioane de parti­ci­panţi la finalul anului trecut. Fon­dul a ra­portat un ran­dament de 2,4% în 2015, printre cele mai mici din rândul fondurilor de pensii obligatorii.

Asemeni celorlalte fonduri de pensii private obligatorii din piaţă, titlurile de stat sunt principala investiţie a fondului AZT Viitorul Tău. La 31 de­cembrie 2015, valoarea plasamen­telor în titluri de stat era de 3,7 miliarde de lei, cu 800 milioane de lei mai mult decât la finalul anului 2014. Creşterea expunerii s-a realizat în principal graţie achiziţiei de noi titluri.

A doua cea mai mare investiţie din por­tofoliul fondului sunt acţiunile. AZT Viitorul Tău a investit doar pe bursa de la Bucureşti, valoarea ex­punerii fiind de 849 milioane de lei la finalul anului trecut, mai mare cu 177 milioane de lei decât la finalul anului 2014. Fondul nu avea in­vestiţii în acţiuni tran­zac­ţionate pe bursele externe. Anul trecut, bursa de la Bucureşti a raportat o scă­dere de circa 1%, însă dacă sunt adăugate şi dividendele plătite de cele mai lichide com­panii, ran­damentul total urcă la 4-5%.

Cele mai mari trei investiţii în acţiuni ale fondului au rămas neschim­bate pe parcursul ultimului an. Titlurile Fondului Proprietatea ocupă primul loc cu o pondere de 3,34% din activele fondului, urmate de Banca Transilvania cu o pondere de 2,9% din active şi de titlurile Romgaz cu o pondere de 2,37%. Acţiunile FP au scăzut cu 9,6% anul trecut, în timp ce titlurile Banca Transil­vania au crescut cu 46%. Titlu­rile Romgaz s-au de­preciat cu 23%.

În depozite bancare deschise la BCR, BRD, Banca Transilvania, fondul avea plasamente de 417,8 mi­lioane de lei la finalul anului trecut. Fondul şi-a suplimentat cu circa 50 de milioane de lei expunerea pe depozite bancare anul trecut.

De asemenea, fondul mai avea in­vestiţii de 232 milioane de lei în fonduri locale şi străine de investiţii. Faţă de fi­nalul anului 2014, plasamentele în fon­durile de investiţii s-au dublat.

La finalul anului 2015, activele totale ale celor şapte fonduri de pensii private obligatorii (pilon II), erau de 25 mld. lei (5,45 mld. euro), ritmul anual de creştere fiind de 29%. Creş­te­rea acti­velor a fost susţinută de contri­buţiile obligatorii plătite de angajaţi, în valoare de circa 5 miliarde de lei.

La sfârşitul lunii decembrie a anului trecut erau înregistraţi în sistemul pensiilor administrate privat 6,56 mi­lioane de participanţi, ceea ce înseamnă un avans anual de 4,18%. Contribuţia medie la nivelul participanţilor cu contribuţii în decembrie 2015 a fost de 113,2 de lei, în creştere cu 27% faţă de perioada similară a anului precedent.

Valoarea medie a unui cont aferent Pilonului II pentru cei 3,19 mil. par­tici­panţi care au avut contribuţii lunare con­stante (în perioada mai 2008 – de­cem­brie 2015) a fost de 5.639 lei (apro­xi­mativ 1.200 de euro). Valoarea con­tului pentru aproximativ 700.000 de per­soane era cuprinsă între 5.000 şi 10.000 de lei, iar pentru 500.000 de per­soane era de peste 10.000 de lei.

Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 25.04.2016

Share this article


(P) Culege roadele unui nou inceput cu imprumutul potrivit. Sume intre 100 si 500 de lei, rate fixe saptamanale sau lunare.
Alte articole asemanatoare:

Norton Safe Web Certificat Web ziare ziare Stiri ziare.org Revista Presei
like la pagina pentru a continua!