BlogInvest.ro


SIF Moldova propune un randament de 5% al dividendelor din profitul pe 2016


SIF Moldova (SIF2), emitent cu 886 mil. lei capitalizare, propune acţio­na­ri­lor pe 4 aprilie să aprobe un divi­dend brut pe acţiune de 0,044 lei din pro­fitul pe anul 2016, echivalentul unui randament de 5,15%, la preţul ac­tual de 0,85 lei al unei acţiuni, ase­mă­nător cu cel distribuit anul pre­ce­dent.

“Aprobarea dividendului brut de 0,044 lei/acţiune, pentru acţio­narii înregistraţi la data de înregistrare 12 septembrie 2017 şi apro­barea datei de 02 octombrie 2017, ca data a plăţii dividen­delor”, se arată în con­voca­tor.

Totodată, societatea pro­pune în AGEA şi apro­barea unui program de răscum­pă­rare a maxi­mum 29 mil. ac­ţiuni cu scopul reducerii ca­pi­ta­lului social (2,8% din ca­pi­talul social), la un preţ mi­nim egal cu cel din piaţă din momentul efec­tuării achiziţiei, iar maxim de 1,5 lei.

“Aprobarea modificării Actul Constitutiv prin reducerea numărului administratorilor de la 7 la 5, cu alinie­rea la principiile de guvernanţă corpo­ra­tivă” este al doilea punct al AGEA.

Share this article


(P) Culege roadele unui nou inceput cu imprumutul potrivit. Sume intre 100 si 500 de lei, rate fixe saptamanale sau lunare.
Alte articole asemanatoare:

Norton Safe Web Certificat Web ziare ziare Stiri ziare.org Revista Presei
like la pagina pentru a continua!