Fondul de pensii administrat de Allianz-Tiriac a investit 850 mil. lei pe bursa de la Bucuresti

Fondul de pensii private obligatorii AZT Viitorul Tău, administrat de Allianz-Ţiriac Pensii Private, a ajuns la investiţii de 850 de milioane de lei în acţiuni ale companiilor listate la bursa din Bucureşti anul trecut, reprezentând 15% din activele sale. Titlurile de stat sunt principala investiţie, cu o pondere de 68% în active.

AZT Viitorul Tău este al doilea cel mai mare fond de pensii private obligatorii din piaţă, cu active de 5,4 miliarde de lei de la 1,4 mi­lioane de parti­ci­panţi la finalul anului trecut. Fon­dul a ra­portat un ran­dament de 2,4% în 2015, printre cele mai mici din rândul fondurilor de pensii obligatorii.

Asemeni celorlalte fonduri de pensii private obligatorii din piaţă, titlurile de stat sunt principala investiţie a fondului AZT Viitorul Tău. La 31 de­cembrie 2015, valoarea plasamen­telor în titluri de stat era de 3,7 miliarde de lei, cu 800 milioane de lei mai mult decât la finalul anului 2014. Creşterea expunerii s-a realizat în principal graţie achiziţiei de noi titluri.

A doua cea mai mare investiţie din por­tofoliul fondului sunt acţiunile. AZT Viitorul Tău a investit doar pe bursa de la Bucureşti, valoarea ex­punerii fiind de 849 milioane de lei la finalul anului trecut, mai mare cu 177 milioane de lei decât la finalul anului 2014. Fondul nu avea in­vestiţii în acţiuni tran­zac­ţionate pe bursele externe. Anul trecut, bursa de la Bucureşti a raportat o scă­dere de circa 1%, însă dacă sunt adăugate şi dividendele plătite de cele mai lichide com­panii, ran­damentul total urcă la 4-5%.

Cele mai mari trei investiţii în acţiuni ale fondului au rămas neschim­bate pe parcursul ultimului an. Titlurile Fondului Proprietatea ocupă primul loc cu o pondere de 3,34% din activele fondului, urmate de Banca Transilvania cu o pondere de 2,9% din active şi de titlurile Romgaz cu o pondere de 2,37%. Acţiunile FP au scăzut cu 9,6% anul trecut, în timp ce titlurile Banca Transil­vania au crescut cu 46%. Titlu­rile Romgaz s-au de­preciat cu 23%.

În depozite bancare deschise la BCR, BRD, Banca Transilvania, fondul avea plasamente de 417,8 mi­lioane de lei la finalul anului trecut. Fondul şi-a suplimentat cu circa 50 de milioane de lei expunerea pe depozite bancare anul trecut.

De asemenea, fondul mai avea in­vestiţii de 232 milioane de lei în fonduri locale şi străine de investiţii. Faţă de fi­nalul anului 2014, plasamentele în fon­durile de investiţii s-au dublat.

La finalul anului 2015, activele totale ale celor şapte fonduri de pensii private obligatorii (pilon II), erau de 25 mld. lei (5,45 mld. euro), ritmul anual de creştere fiind de 29%. Creş­te­rea acti­velor a fost susţinută de contri­buţiile obligatorii plătite de angajaţi, în valoare de circa 5 miliarde de lei.

La sfârşitul lunii decembrie a anului trecut erau înregistraţi în sistemul pensiilor administrate privat 6,56 mi­lioane de participanţi, ceea ce înseamnă un avans anual de 4,18%. Contribuţia medie la nivelul participanţilor cu contribuţii în decembrie 2015 a fost de 113,2 de lei, în creştere cu 27% faţă de perioada similară a anului precedent.

Valoarea medie a unui cont aferent Pilonului II pentru cei 3,19 mil. par­tici­panţi care au avut contribuţii lunare con­stante (în perioada mai 2008 – de­cem­brie 2015) a fost de 5.639 lei (apro­xi­mativ 1.200 de euro). Valoarea con­tului pentru aproximativ 700.000 de per­soane era cuprinsă între 5.000 şi 10.000 de lei, iar pentru 500.000 de per­soane era de peste 10.000 de lei.

Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 25.04.2016


(P) Culege roadele unui nou inceput cu imprumutul potrivit. Sume intre 100 si 500 de lei, rate fixe saptamanale sau lunare.Alte articole asemanatoare: