Fondurile de obligatiuni au reusit sa bata fondurile de actiuni la randamente in ultimul an

Fondurile de obligaţiuni, care investesc resursele atrase de la investitori în titluri de stat şi obligaţiuni emise de companii, domină clasamentul celor mai mari 20 de randamente pe ultimele 12 luni. Însă cel mai performant fond mutual este un fond de acţiuni, STK Europe, care a câştigat 10% mizând pe revenirea companiilor de petrol şi minerit de pe pieţele externe.

Ultimul an nu a fost deloc uşor pentru adminis­tratorii de fonduri mu­tuale: bursa a scăzut cu aproape 5%, iar do­bânzile titlurilor de stat şi-au tem­perat scăderea, pre­ţul acestor instru­mente cu venit fix nemaiînregistrând aprecieri. Pe ansamblul pieţei de fonduri mu­tuale, care numără peste 76 de produse, ran­damentul mediu pe ultimele 12 luni este negativ, de circa 1,7% pentru pe­rioada cuprinsă între 31 martie 2015 şi 31 martie 2015, potrivit datelor oficiale publicate de Asociaţia Adminis­tra­torilor de Fonduri (AAF). Analizând topul celor mai mari 20 de randamente aduse de fondurile mutuale, zece poziţii sunt deţinute de fondurile de obliga­ţiuni, în timp ce fondurile de acţiuni îşi adjudecă trei poziţii cu STK Europe, BT Maxim şi OTP Avantis. Perfor­merul industriei este fondul de acţiuni STK Europe cu un câştig de 10,4% în ultimele 12 luni, de peste cinci ori mai mare decât dobânda adusă de un depozit bancar.

„Mare parte din randamentul ob­ţinut de fondul de acţiuni a fost înre­gis­trat în ultimele trei luni, când a avut loc o revenire a acţiunilor companiilor ac­tive în sectorul petrolier şi de minerit. Fon­dul investeşte în aceste companii, spe­culând oportuni­tăţile apărute pe ter­men scurt”, a spus Nicolae Pascu, di­rec­torul general al societăţii de ad­mi­nis­trare STK Financial, managerul fon­dului.

Fondul STK Europe este un fond cu grad ridicat de risc. Al doilea clasat este fondul de obligaţiuni BRD Euro Fond, cu un randament de 5,6% în euro, iar al treilea clasat este fondul de ac­ţiuni BT Maxim, cu un câştig de 4,7%.

În cazul BRD Euro Fond, fond care expune investitorii la un grad de risc redus, parte din randament se dato­rează şi trecerii începând din a doua ju­mă­tate a anului trecut la metoda mar­cării la piaţă a instru­mentelor cu venit fix, după ce în prima jumătate a anului a folosit metoda evaluării bazate pe acu­mulare de dobândă. În cazul BT Ma­xim, evoluţia fondului a fost sus­ţi­nută de investiţia în acţiunile Banca Transil­vania, care au crescut cu peste 40% în ultimul an.

La extrema opusă a clasamentului se situează fondul de acţiuni Active Di­namic cu un minus de 18% al unităţii, fondul de indice BT Index Austria ATX cu un minus de 9% în euro şi fondul Fortuna Classic cu un minus de 8,3% în ultimele 12 luni.

Industria locală a fondurilor mutuale a încheiat primul trimestru al anului cu active în gestiune de 21 mi­liarde de lei, în creştere cu 0,2% faţă de începutul anului, potrivit statisticilor emise de AAF.

Sumele noi de bani atrase de la investitori, calculate ca diferenţă dintre subscrieri şi retrageri, au fost în valoare de 2,3 milioane de lei. Nivelul intrărilor nete din acest an este extrem de redus dacă este luat în calcul faptul că în primul trimestru al anului 2015 în fondurile mutuale au intrat 1,1 miliarde de lei (net), iar astfel activele fondurilor au raportat o creştere trimestrială de aproape 8%. Însă în primul trimestru al anului 2015 bursa a stagnat, faţă de o pierdere de 4% în 2016. Mai mult, începând din al doilea semestru al anului 2015 au intrat în vigoare mai multe măsuri de stimulare a consumului (scăderea TVA de la 24% la 19%, majorarea salariilor bugetarilor cu până la 25%), eliberând în economie circa 23 mld. lei.

4-randamente

Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 22.04.2016


(P) Culege roadele unui nou inceput cu imprumutul potrivit. Sume intre 100 si 500 de lei, rate fixe saptamanale sau lunare.Alte articole asemanatoare: