Cum deschizi o firma (SRL)?

open-a-businessFirmele sau societatile comerciale pot fi sub mai multe forme si anume: societate in nume colectiv (SNC), societate in comandita simpla (SCS), societate pe actiuni (SA), societate in comandita pe actiuni (SCA) si societate cu raspundere limitata (SRL).

Societatea cu raspundere limitata (SRL):

Capitalul social al societatii comerciale cu raspundere limitata (SRL) este de minim 200 de Ron si se imparte in parti sociale a cate 10 lei.

Acte constitutive ale societatii comerciale cu raspundere limitata (SRL):

– contract de societate si statut pentru SRL-urile cu mai multi asociati, minim 2, maxim 50 de asociati.

– Statut pentru SRL-urile cu asociat unic

Contractul de societate este definit in cadrul articolului 1881 din Noul Cod Civil ca fiind un contract prin care “doua sau mai multe persoane se obliga reciproc sa coopereze pentru desfasurarea unei activitati si sa contribuie la aceasta prin aporturi banesti , in bunuri, in cunostinte specifice sau prestatii, cu scopul de a imparti beneficiile sau de a se folosi de economia ce ar putea rezulta”.

Contractul de societate  este un document ce ar trebui sa cuprinda reglementari cu privire la asociati: aporturi , participarea la beneficii si pierderi, cesiunea de parti sociale , retragerea sau excluderea asociatilor din societate

Statutul este un document ce ar trebui sa contina reglementari privind raporturile dintre societate si organele acesteia, modul de lucru al administratorilor, raporturile societatii cu tertii etc.

1. Formalitati de constituire a societatilor comerciale cu raspundere limitata (SRL): Se intocmeste actul constitutiv si se semneaza de toti fondatorii.

Actul constitutiv cuprinde: Clauze de identificare a asociatilor (pentru persoane fizice: nume, prenume, CNP, locul si data nasterii, domiciliu, cetatenie), (pentru persoanele juridice: denumire si forma juridica, sediul, nationalitate, numar de intregistrare la registrul comertului)

 1. Clauze de identificare a viitoarei societati comerciale (denumire, forma juridica, sediu social)
 2. Clauze privind caracteristicile societatii comerciale (obiectul de activitate al societatii, durata, capitalul social subscris si varsat, aporturile fiecarui asociat si modurile de divizare a capitalului social)
 3. Clauze privind conducerea, gestiunea si controlul societatii
 4. Clauze privind drepturile si obligatiile asociatilor (partea fiecaruia la profit si pierderi, termenele efective de varsare a aporturilor)
 5. Clauze privind sediile secundare ale societatii (sucursale, filiale, agentii, reprezentante)
 6. Clauze privind dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale

2. Inregistrarea societatii comerciale si autorizarea functionarii

Documente necesare pentru inregistrarea in registrul comertului:

 1. Cererea de inregistrare in original
 2. Dovada verificarii disponibilitatii si a rezervarii firmei in original
 3. Actul constitutiv in original
 4. Documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social, inregistrat de administratia financiara in circumscriptia careia se situeaza imobilul cu destinatie de sediu social
 5. Certificatul emis de administratia financiara competenta, care certifica faptul ca pentru imobilul cu destinatie de sediu social nu a fost inregistrat un alt ducument ce atesta instrainarea dreptului de folosinta aspura imobilului, cu titlu sau gratuit.
 6. Daca este cazul, avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta (Legea 230/2007)
 7. Dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor subscrise de asociati la capitalul social
 8. Actele privind proprietatea pentru aporturile in natura subscrise si varsate la constituire
 9. Declaratiile in original date pe propria raspundere de catre fondatori din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati
 10. Copii legalizate la notar cu actele de identificare ale fondatorilor
 11. Dovada privind acceptarea expresa a mandatului de administrator/membru
 12. Specimenele de semnatura in original ale reprezentantilor societatii
 13. Certificate de cazier fiscal pentru asociatii societatii comerciale care au domiciliul/resedinta/sediul in Romania sau pentru persoanele fizice sau straine, care au aceasta calitate si sunt inregistrate fiscal in Romania sau declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice cetatean strain ca nu are datorii fiscale, dupa caz tradusa si legalizata.
 14. Declaratia-tip pe propria raspundere semnata de asociati care sa rezulte ca la sediul social sau la sediile secundare nu desfasoara alte activitati decat cele declarate pe o perioada de maxim 3  ani
 15. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale (taxa de registru, se gaseste in Monitorul Oficial, Partea a IV-a)

3. Publicarea constituirii societatii comerciale

Ministerul Finantelor atribuie societatii comerciale codul unic de inregistrare (CUI)

Societatea comerciala va fi publicata in Monitorul Oficial pe cheltuiala proprie cu: numarul si data incheierii, denumirea, sediul social si forma juridica, numele si adresa fondatorilor, domeniul si activitatea principala, capitalul social, durata de functionare, codul unic de inregistrare si numarul de ordine in registrul comertului.


(P) Culege roadele unui nou inceput cu imprumutul potrivit. Sume intre 100 si 500 de lei, rate fixe saptamanale sau lunare.Alte articole asemanatoare: