SIF Moldova propune un randament de 5% al dividendelor din profitul pe 2016

SIF Moldova (SIF2), emitent cu 886 mil. lei capitalizare, propune acţio­na­ri­lor pe 4 aprilie să aprobe un divi­dend brut pe acţiune de 0,044 lei din pro­fitul pe anul 2016, echivalentul unui randament de 5,15%, la preţul ac­tual de 0,85 lei al unei acţiuni, ase­mă­nător cu cel distribuit anul pre­ce­dent.

“Aprobarea dividendului brut de 0,044 lei/acţiune, pentru acţio­narii înregistraţi la data de înregistrare 12 septembrie 2017 şi apro­barea datei de 02 octombrie 2017, ca data a plăţii dividen­delor”, se arată în con­voca­tor.

Totodată, societatea pro­pune în AGEA şi apro­barea unui program de răscum­pă­rare a maxi­mum 29 mil. ac­ţiuni cu scopul reducerii ca­pi­ta­lului social (2,8% din ca­pi­talul social), la un preţ mi­nim egal cu cel din piaţă din momentul efec­tuării achiziţiei, iar maxim de 1,5 lei.

“Aprobarea modificării Actul Constitutiv prin reducerea numărului administratorilor de la 7 la 5, cu alinie­rea la principiile de guvernanţă corpo­ra­tivă” este al doilea punct al AGEA.


(P) Culege roadele unui nou inceput cu imprumutul potrivit. Sume intre 100 si 500 de lei, rate fixe saptamanale sau lunare.Alte articole asemanatoare: