Accesul la informatiile publice va fi contra cost

Cetatenii vor avea acces la informatiile produse de institutiile publice, in baza unei solicitari scrise si contra unei taxe, conform proiectului Legii privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice, adoptat in sedinta Guvernului din data de 19 aprilie.

Proiectul actului normativ defineste “reutilizarea” ca fiind folosirea de catre persoane fizice sau juridice in scop comercial sau necomercial a documentelor detinute de institutiile publice, pentru stimularea crearii de noi produse si servicii informationale.

Scopul reutilizarii este altul decat cel pentru care a fost produs documentul pentru institutia publica. Proiectul precizeaza ca schimbul de documente intre institutiile publice ca urmare a indeplinirii sarcinilor publice nu constituie reutilizare, se arata in comunicatul guvernului.

Solicitarile pentru reutilizarea documentelor sunt facute in scris, fie pe suport de hartie, fie in forma electronica, daca institutia publica dispune de mijloacele tehnice necesare.

Solicitarile trebuie sa cuprinda institutia publica careia i se adreseaza cererea, informatia solicitata, datele de identificare si autentificare ale solicitantului, adresa la care se solicita primirea raspunsurilor, scopul in care va fi folosita informatia ceruta.

Accesul la informatiile publice se va face in baza unei solicitari scrise si contra unei taxe conform proiectului Legii privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice adoptat de guvern.

Potrivit sursei citate nu intra sub incidenta prevederilor acestei legi urmatoarele tipuri de documente:
– documente a caror punere la dispozitie constituie o activitate care excede sfera serviciului public aferent institutiilor in cauza
– documentele asupra carora un tert detine drepturi de proprietate intelectuala
– documente ce contin date si informatii secrete, clasificate, confidentiale sau care tin de secretul profesional sau fiscal
– documentele detinute de institutii de educatie si cercetare, de institutii culturale, documente detinute de serviciile publice de radiodifuziune si televiziune
– documente in privinta carora persoanele fizice sau juridice trebuie sa faca dovada unui interes legitim in vederea obtinerii accesului la acele documente

Potrivit proiectului de Lege, solutionarea cererilor se va face in termen de 20 de zile lucratoare de la primirea acestora. Acest termen va putea fi extins cu inca 20 de zile lucratoare, dupa ce solicitantul a fost in prealabil anuntat.

Daca informatiile vor fi puse la dispozitia solicitantului numai partial sau solicitarea va fi respinsa, institutia publica va trebui sa-i prezinte solicitantului motivele unei astfel de decizii.

Proiectul prevede ca institutiile publice pot stabili taxe pentru serviciile de reutilizare a documentelor, insa acestea nu vor putea depasi costurile provenite din pregatirea documentelor si furnizarea informatiei.

De asemenea, institutiile publice care solicita documente ce nu intra in sfera sarcinilor publice vor plati aceleasi taxe ca orice alt utilizator.

Proiectul prevede ca institutiile publice trebuie sa asigure conditii pentru facilitarea accesului la documentele disponibile pentru reutilizare, in special prin elaborarea de liste si directoare, in cazul utilizarii mijloacelor electronice, cu cele mai importante documente destinate reutilizarii, precum si prin numirea unor persoane de contact si indicarea unor puncte de informare.

Proiectul prevede ca reutilizarea documentelor trebuie sa fie libera pentru toti participantii potentiali de pe piata. Pentru anumite documente, se poate acorda un drept de exclusivitatea in cazul in care documentele sunt reutilizate pentru un serviciu public, care trebuie verificat odata la 3 ani.

Intelegerile exclusive trebuie sa fie transparente si sa fie facute publice pe pagina de Internet a institutiei publice implicate sau prin orice alt mijloc.

In termen de 60 de zile de la data publicarii legii in Monitorul Oficial, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Ministerul Finantelor Publice vor elabora normele metodologice de aplicare a legii.

Adoptarea acestei legi urmareste o imbunatatire a transparentei institutionale si stimularea concurentei loiale. Punerea la dispozitia publicului a documentelor pe care le detin institutiile din sectorul public este un instrument fundamental pentru extinderea dreptului la informare, care este principiul de baza al democratiei.

Actul normativ transpune in legislatia romana Directiva 2003/98/EC a Parlamentului European si a Consiliului privind reutilizarea informatiilor din sectorul public.

Institutiile publice sunt dintre cei mai mari producatori si colectori de informatii si pot avea si o mare influenta asupra dezvoltarii economice sanatoase. Informatiile financiare si de afaceri (de exemplu, statisticile de afaceri) sunt colectate de un numar de ministere si organizatii din sectorul public.

Registrele companiilor sunt pastrate de sectorul public. Informatiile de natura legislativa si administrativa sunt prin natura lor exemple proeminente ale informatiilor din sectorul public.

Informatiile stiintifice, tehnice, culturale si medicale sunt colectate intensiv de institutiile publice de cercetare si inregistrate in arhivele publice. Oficiile pentru brevete sunt institutii din sectorul public.

Informatiile geografice referitoare la transport si turism (harti digitale) sunt furnizate de asemenea de organismele din sectorul public. Informatiile turistice si de trafic sunt adunate si publicate de institutiile din sectorul public situate la diferite niveluri ale guvernarii.

In Romania, accesul la informatiile de interes public este liber si – in principiu – gratuit, cu exceptia cazului in care solicitarea de informatii implica realizarea de copii de pe documentele detinute de autoritatea sau institutia publica, intr-o atare situatie costul serviciilor de copiere fiind suportat de solicitant in conditiile Legii 544/2001.

HotNews.ro, 21 apr 2006


(P) Culege roadele unui nou inceput cu imprumutul potrivit. Sume intre 100 si 500 de lei, rate fixe saptamanale sau lunare.