Acte necesare pentru radierea unui autovehicul

1. DOCUMENTE NECESARE PENTRU RADIEREA VEHICULELOR CA URMARE A VANZARII IN ALTE JUDETE
• Cerere de radiere completata de cumparator (si stampilata in cazul persoanelor juridice)
• Cartea de identitate a vehiculului original si copie xerox
• Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare de pe raza localitatii de domiciliu a vanzatorului semnata de fostul si actualul proprietar (si stampilata in cazul persoanelor juridice)
• Certificat de inmatriculare cu mentiunea de instrainare conform modelului anexat
• Document de proprietate (factura, contract de vanzare–cumparare,act de donatie, certificat de mostenire,etc.)
• Certificat de radiere in 3 exemplare (formular tip completat prin dactilografiere)
• Placile cu numere de inmatriculare
• Document de identitate solicitant sau delegat (B.I. sau C.I.) in original si copie xerox
• Adresa cu indicarea delegatului in cazul persoanelor juridice

2. DOCUMENTE NECESARE PENTRU RADIEREA VEHICULELOR IN URMA DEZMEMBRARII
• Cerere de radiere completata de detinator ( si stampilata in cazul persoanelor juridice)
• Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei finaciare de pe raza localitatii de domiciliu a detinatorului
• Cartea de identitate a vehiculului
• Certificatul de inmatriculare
• Document care atesta dezmembrarea vehiculului
• Placile cu numere de inmatriculare
• Certificate de radiere in 3 exemplare (formular tip completat prin dactilografiere)
• Document de identitate solicitant sau delegat (B.I. sau C.I.) in original si copie xerox
• Adresa cu indicarea delegatului in cazul persoanelor juridice

3. DOCUMENTE NECESARE PENTRU RADIEREA UNUI VEHICUL LA CERERE
• Cerere de radiere completata de detinator (si stampilata in cazul persoanelor juridice)
• Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare de pe raza localitatii de domiciliu a detinatorului
• Copia unui document care atesta detinerea unui garaj, curte sau teren unde va fi depozitat vehiculul respectiv
• Declaratie din partea detinatorului din care sa rezulte ca vehiculul respectiv nu va fi abandonat pe drumul public
• Cartea de identitate
• Certificatul de inmatriculare
• Certificate de radiere
in 3 exemplare (formular tip completat prin dacilografiere)
• Documente de identitate solicitant sau delegat (B.I. sau C.I.) in original si copie xerox
• Placile cu numerele de inmatriculare
• Adresa cu indicarea delegatului in cazul persoanelor juridice

4. DOCUMENTE NECESARE PENTRU RADIEREA UNUI VEHICUL FURAT
• Cerere de radiere completata de detinator ( si stampilata in cazul persoanelor juridice)
• Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare de pe raza localitatii de domiciliu a detinatorului
• Document din care sa rezulte furtul vehiculului eliberat de Politie dupa cel putin 90 zile
• Certificate de radiere in 3 exemplare ( formular tip completat prin dactilografiere)
• Documente de identitate solicitant sau delegat (B.I. sau C.I.) in original si copie xerox
• Cartea de identitate a vehiculului
• Certificatul de inmatriculare daca se afla la proprietar sau reclamatia de furt a acestuia
• Adresa cu indicarea delegatului in cazul persoanelor juridice

5. DOCUMENTE NECESARE RADIERII UNUI VEHICUL IN BAZA UNEI HOTARARI JUDECATORESTI
• Cerere de radiere completata de solicitant ( si stampilata in cazul persoanelor juridice)
• Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare de pe raza localitatii de domiciliu a detinatorului
• Hotarare judecatoreasca ramasa definitiva care impune in mod expres radierea din circulatie a unui vehicul sau care atesta ca vehiculul respectiv s-a instrainat
• Certificate de radiere in 3 exemplare (formular tip completat prin dactilografiere)
• Carte de identitate a vehiculului
• Certificatul de inmatriculare
• Placutele cu numerele de inmatriculare
• Documente de identitate solicitant sau delegat (B.I. sau C.I.) original si copie xerox
• Timbru fiscal
• Adresa cu indicarea delegatului in cazul persoanelor juridice


(P) Culege roadele unui nou inceput cu imprumutul potrivit. Sume intre 100 si 500 de lei, rate fixe saptamanale sau lunare.
like la pagina pentru a continua!