Acte necesare schimbare buletin / acte necesare carte de identitate

Acte necesare pentru buletin sau schimbare buletin / acte necesare pentru carte de identitate

(documente obligatorii, indiferent de motivul pentru care se elibereaza)
– cererea pentru eliberarea actului de identitate;
– certificatul de nastere al solicitantului si ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu;
– chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate, respectiv 7 lei, aceasta suma fiind actualizata in functie de rata inflatiei, cu avizul Consiliului Concurentei.
– timbru fiscal in valoare de 4 lei sau documentul cu care face dovada achitarii, in conditiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru. (valoare ce se poate actualiza prin hotarare de Guvern);
Pe langa aceste documente, mai sus enumerate, mai sunt necesare si alte documente, in functie de motivul pentru care se solicita eliberarea cartii de identitate, precum si de starea civila a solicitantului, astfel:
1. In cazul eliberarii cartii de identitate la implinirea varstei de 14 ani
– actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal;
– certificatul de casatorie al parintilor sau, dupa caz hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se stabileste caruia dintre parinti ii este incredintat minorul, daca parintii sunt divortati.

Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, însotit de unul dintre parinti sau, dupa caz, de reprezentantul sau legal, de persoana desemnata din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenta sociala sau de persoana careia i-a fost incredintat in plasament.
In situatia in care parintii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semneaza de parintele la care minorul are domiciliul, in conditiile legii.
Pentru minorul care, desi a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca, unuia dintre parinti, locuieste statornic la celalalt parinte, se solicita declaratia de consimtamant a parintelui caruia i-a fost incredintat din care sa rezulte ca este de acord ca in actul de identitate al minorului sa fie inscrisa adresa la care acesta locuieste statornic.
In conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 14 din O.U.G. nr. 97/2005, eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe baza de procura speciala.
2. In cazul persoanelor casatorite/divortate/vaduve
– certificatul de casatorie/hotararea de divort definitiva si irevocabila/certificatul de deces al sotului decedat.
3. In cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorarii actului de identitate
– un document oficial cu fotografie de data recenta, pentru certificarea identitatii.

Formulare necesare ( descarca / download formulare tip carte identitate ):
* cerere tip eliberare carte identitate ;
* declaratie propria raspundere de luare in spatiu ;
* procura speciala eliberare carte identitate ;

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CA URMARE A SCHIMBARII DOMICILIULUI DIN STRAINATATE IN ROMANIA

Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care doresc sa-si schimbe domiciliul in Romania se prezinta la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe a carui raza teritoriala este situat imobilul unde isi stabilesc domiciliul, unde depun Cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania, impreuna cu urmatoarele documente:

– certificatul de nastere;
– certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor;
– hotararea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz;
– certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor;
– certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum si, dupa caz, cel cu care se face dovada adresei de resedinta;
– pasaportul romanesc valabil sau expirat ori certificatul constatator privind dobandirea cetateniei romane, emis de Ministerul Justitiei sau de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din strainatate, original si copie; in situatia in care solicitantul nu poate face dovada cetateniei romane, i se elibereaza actul de identitate, numai dupa ce se atesta de catre Directia Generala de Pasapoarte, la cererea serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, faptul ca solicitantul este cetatean roman;
– actul de identitate si/sau pasaportul, eliberate de autoritatile straine;
– chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate;
– timbru fiscal sau documentul cu care face dovada achitarii, in conditiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru.
– chitanta C.E.C. privind achitarea taxei pentru restabilire.

Formulare utile : cerere eliberare carte identitate urmare schimbarii domiciliului din strainatate in Romania ( free download )

CUANTUMUL TAXELOR SI MODUL DE ACHITARE

Contravaloarea cartii de identitate este de 7 lei, iar a cartii de identitate provizorii este de 1 leu, aceste sume fiind actualizate in functie de rata inflatiei, cu avizul Consiliului Concurentei.
Contravaloarea taxei pentru restabilirea domiciliului în Romania este de 41 lei si se achita la unitatile C.E.C..
Contravaloarea documentelor de identitate (cartea de identitate si cartea de identitate provizorie) se achita la sediul Serviciilor Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor pe raza carora solicitantul are domiciliul sau resedinta, ori la structura de taxe si impozite din cadrul Consiliului Local in subordinea caruia functioneaza Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor.


(P) Culege roadele unui nou inceput cu imprumutul potrivit. Sume intre 100 si 500 de lei, rate fixe saptamanale sau lunare.