Biologie

MINISTERUL EDUCATIEI Sl CERCETARII
SERVICIUL NATIONAL DE EVALUARE Sl EXAMINARE

PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT
2007 BIOLOGIE

I. STATUTUL DISCIPLINEI DE EXAMEN
I n cadrul examenului de bacalaureat, biologia poate constitui proba la alegere din aria curriculara corespunzatoare specializarii sau proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare.

II. COMPETENTE DE EVALUAT
Varianta I
– Ierarhizarea unitatilor sistematice ale lumii vii, evidentiind evolutia de la simplu la complex.
– Recunoasterea, definirea, dovedirea intelegerii unor termeni, concepte, legi si principii specifice stiintelor biologice.
– Descrierea particularitatilor structurale si functionale ale celulelor, organelor, sistemelor de organe la plante, animale si om, utilizand limbajul stiintific adecvat; descrierea principalelor caracteristici structurale ale materialului genetic.
– Caracterizarea unor structuri, functii ale organismelor, a unor fenomene, procese biologice etc.
– Explicarea unor procese si fenomene biologice si a interrelatiilor dintre ele; explicarea structurii si functiilor materialului genetic, utilizand terminologia stiintifica adecvata.
– Explicarea unor adaptari structurale si functionale ale organismelor la variatiile de mediu, pe baza conceptelor biologice fundamentale.
– Compararea modurilor de realizare a functiilor fundamentale ale organismelor (asemanari, deosebiri), evidentiind unitatea si diversitatea lumii vii, evolutia lumii vii.
– Identificarea si interpretarea variatiilor cantitative si calitative ale unor functii fundamentale ale organismelor, ale materialului genetic; aprecierea si interpretarea unor efecte ale variatiilor conditiilor de mediu asupra functiilor organismelor.
– Reprezentarea schematica a unor structuri, a mecanismelor unor procese biologice, etc.
– Aplicarea cunostintelor de biologie in:
realizarea, interpretarea unor rezultate, scheme, etc;
– elaborarea unui text coerent dupa un algoritm dat, utilizand termeni specifici; rezolvarea unor probleme, situatii-problema date, etc;
alcatuirea unor probleme si rezolvarea lor, imaginarea unor situatii – problema si rezolvarea lor;
proiectarea etapelor unor activitati experimentale cu scop de investigare, verificare, certificare etc. a unor date, afirmatii, procese, legi biologice etc;
– explicarea, prevenirea efectelor factorilor cu potential mutagen asupra organismului uman;
– explicarea consecintelor propriului comportament asupra sanatatii organismului.
– Argumentarea propriilor observatii, investigatii, concluzii pe baza conceptelor biologice fundamentale: unitatea structura-functie; unitatea organism-mediu; unitate-diversitate; evolutia de la simplu la complex.
Varianta II
– Recunoasterea, definirea, dovedirea intelegerii unor termeni, concepte, legi si principii specifice stiintelor biologice.
– Identificarea principalelor componente structurale ale sistemelor de organe la om, precum si a functiilor acestora.
– Descrierea particularitatilor structurale si functionale ale tesuturilor si sistemelor de organe la om; descrierea principalelor caracteristici structurale ale materialului genetic.
– Caracterizarea unor fenomene, procese biologice etc.
– Compararea functiilor fundamentale si evidentierea interdependentei lor pentru mentinerea integralitatii organismului uman.
– Explicarea structurii si functiilor materialului genetic, utilizand terminologia stiintifica adecvata.
– Explicarea unor adaptari functionale ale organismului uman la variatiile mediului (stimuli interni, stimuli externi).
– Identificarea si interpretarea variatiilor cantitative si calitative ale unor functii fundamentale ale organismului uman, ale materialului genetic; aprecierea si interpretarea unor efecte ale variatiilor conditiilor de mediu asupra functiilor organismului uman.
– Reprezentarea schematica a unor structuri, a mecanismelor unor procese biologice, etc.
– Aplicarea cunostintelor de biologie in:
realizarea, interpretarea unor rezultate, scheme, etc;
– elaborarea unui text coerent dupa un algoritm dat, utilizand termeni specifici; rezolvarea unor probleme, situatii-problema date, etc;
alcatuirea unor probleme si rezolvarea lor, imaginarea unor situatii – problema si rezolvarea lor;
proiectarea etapelor unor activitati experimentale cu scop de investigare, verificare, certificare etc. a unor date, afirmatii, procese, legi biologice etc;
– explicarea, prevenirea efectelor factorilor cu potential mutagen asupra organismului uman;
– explicarea consecintelor propriului comportament asupra sanatatii organismului.
– Argumentarea propriilor observatii, investigatii, concluzii pe baza conceptelor biologice fundamentale: unitatea structura-functie; unitatea organism-mediu; unitate-diversitate; evolutia de la simplu la complex.

III. CONTINUTURI
Pentru proba la alegere din aria curriculara corespunzatoare specializarii sau proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, proba de biologie se poate sustine in una dintre cele doua variante:

I. BIOLOGIE VEGETALA Sl ANIMALA – teme din manualele claselor a IX-a si a X-a. pentru:
– filiera teoretica, specializarile stiinte ale naturii si matematica-informatica;
– filiera tehnologica, profilul resurse naturale si protectia mediului, toate specializarile;
– filiera vocationala, profilul militar, specializarea matematica-informatica.

II. ANATOMIE Sl FIZIOLOGIE UMANA Sl GENETICA – teme din manualele claselor a Xl-a si a XII-a.
– pentru:
– filiera teoretica, specializarile stiinte ale naturii si matematica-informatica;
– filiera tehnologica, profilul resurse naturale si protectia mediului, toate specializarile, cu exceptia specializarilor chimie industriala si materiale de constructii;
– filiera vocationala, profilul militar, specializarea matematica-informatica.

I. BIOLOGIE VEGETALA Sl ANIMALA – teme din manualele claselor a IX-a si a X-a
1. Varietatea vietii
– Clasificare, exemple de reprezentanti pentru cele cinci regnuri: procariote, protiste (alge, euglenofite, oomicete, rizopode, zoomastigine, ciliofore), fungi, plante si animale.
2. Structura si functiile fundamentale ale organismelor vii
– Celula – structura si rolul componentelor celulei vegetale si animale (perete celular, membrana, citoplasma, nucleu, mitocondrii, ribozomi, reticul endoplasmatic, aparat Golgi, centrozom, lizozomi, plastide, vacuole etc).
– diviziunea celulara: mitoza si meioza – faze, etape, importanta. 2.1. Functiile fundamentale ale organismelor vii
2.1.1. Functiile de nutritie
– Nutritia in lumea vie:
la plante: – autotrofa – fotosinteza: definitie, ecuatie chimica, importanta, influenta factorilor de mediu (lumina, temperatura, CO2, O2, apa, saruri minerale) asupra intensitatii fotosintezei;
– heterotrofa: saprofita, parazita – caracteristici, exemple; la animale: particularitati ale sistemului digestiv si ale digestiei la vertebrate.
– Respiratia in lumea vie: aeroba, anaeroba; fermentatia; particularitati ale sistemului respirator si ale respiratiei la vertebrate, in functie de mediul de viata (respiratia branhiala, pulmonara, cutanee).
– Particularitati ale sistemului circulator si ale circulatiei sangelui la vertebrate (circulatie inchisa, simpla, dubla, incompleta, completa).
– Sangele: caracteristici morfofunctionale.
– Particularitati ale sistemului excretor si ale excretiei la vertebrate.
2.1.2. Functiile de relatie
– Miscarea si sensibilitatea la plante
– Sensibilitatea la animale:
Sistemul nervos somatic la mamifere: maduva spinarii, encefal – anatomie si fiziologie;
– Receptorii si sensibilitatile: vizuala, auditiva, olfactiva, gustativa la vertebrate.
– Locomotia la vertebrate, in diferite medii de viata.
2.1.3. Reproducerea in lumea vie
– Asexuata: prin organe vegetative.
Sexuata: particularitati ale sistemului reproducator si reproducerii la vertebrate.
3. Ereditatea si variabilitatea lumii vii
– Notiuni generale de ereditate si variabilitate Mecanismele transmiterii caracterelor ereditare

II. ANATOMIE Sl FIZIOLOGIE UMANA Sl GENETICA – teme din manualele claselor a Xl-asiaXII-a
1. Tesuturile
– definitie;
– tipuri de tesuturi:
– epitelial: clasificare, exemple, structura, rol;
– conjunctiv (moale, semidur, dur): clasificare, exemple, structura, rol; muscular (striat, de tip cardiac, neted): structura, rol;
nervos: neuronul – tipuri de neuroni;
– componentele neuronului: alcatuire, rol;
– componentele sinapsei si transmiterea sinaptica;
– celulele gliale: functii.
2. Functiile fundamentale ale organismului uman
2.1. Functiile de relatie
2.1.1. Sensibilitatea
– Sistemul nervos:
Maduva spinarii: localizare, configuratie externa si interna (structura); -functii: reflexa, de conducere;
– nervii spinali.
– Trunchiul cerebral: configuratie externa si structura;
– functii: reflexa, de conducere.
– Nervii cranieni: denumire, tipuri, origine, distributie (organele inervate).
– Cerebelul: localizare, configuratie externa, structura si functii.
– Diencefalul: localizare, componente, structura, functii.
– Emisferele cerebrale – scoarta cerebrala: neocortexul (senzitiv, motor, de asociatie).
– Analizatorii: segmentele unui analizator si rolul lor;
– analizatorii – vizual, auditiv – structura si fiziologie.
– Sistemul endocrin: hipofiza, tiroida, pancreasul endocrin – localizare, structura, hormonii secretati si actiunile lor, boli provocate de hipo- si hipersecretia glandulara (nanism hipofizar, gigantism, acromegalie, diabet insipid, nanism tiroidian, mixedem, boala Basedow – Graves, diabet zaharat etc.) si caracterizarea lor, reglarea secretiei de hormoni.
2.1.2. Miscarea
– Sistemul muscular: proprietatile muschilor; mecanismul contractiei musculare si manifestarile mecanice ale contractiei.
2.2. Functiile de nutritie:
– Digestia si absorbtia: – topografia, morfologia, structura organelor sistemului digestiv;
– fiziologia sistemului digestiv (sucurile digestive si actiunea lor; contractiile musculaturii tubului digestiv si importanta lor in digestie si absorbtie; absorbtia intestinala).
– Sangele: – componentele sangelui;
-functiile sangelui; hemostaza; grupele sangvine; Rh-ul.
– Circulatia: inima – morfologia, structura, vascularizatia si inervatia inimii; proprietatile muschiului cardiac; ciclul cardiac.
– Respiratia: topografia, morfologia, structura organelor sistemului respirator; vascularizatia
plamanilor; -fiziologia sistemului respirator, volumele si capacitatile pulmonare.
– Excretia: topografia, morfologia, structura organelor sistemului excretor;
– fiziologia sistemului excretor.
2.3. Functia de reproducere: topografia, morfologia, structura organelor sistemului reproducator;
-fiziologia sistemului reproducator.
– boli cu transmitere sexuala: sifilis, gonoree, herpes genital, SIDA.
3. Genetica moleculara
– Acizii nucleici – structura (fara formule chimice), functii.
– Sinteza proteinelor
– Reglajul genetic
– Mutatiile si factorii cu potential mutagen
– Boli genetice umane

IV. PRECIZARI:
Biologia este sustinuta ca proba scrisa. Timpul alocat probei este de 3 ore.
Punctajul maxim este de 100 puncte dintre care 10 puncte se acorda din oficiu. Nota finala se calculeaza prin impartirea punctajului obtinut la 10. Nota minima pentru promovarea probei este 5, echivalentul a 50 de puncte. Conform “Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat 2007”, pregatirea pentru examen si elaborarea subiectelor se realizeaza in conformitate stricta cu PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT, avizata prin O.M.Ed.C.
Continuturile din programa de examen (termeni, concepte, principii, legi specifice biologiei etc.) vor fi abordate din perspectiva competentelor prezentate la punctul II. Subiectele nu vizeaza continutul unui manual anume. Manualul scolareste doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori si de elevi care ajuta la realizarea competentelor cuprinse in programa scolara. Programa pentru examenul de bacalaureat a fost elaborata pe baza O.M.Ed.C. nr. 3670/17.04.2001 (cu privire la aplicarea Planurilor- cadru de invatamant pentru liceu, in anul scolar 2001-2002), a Programei scolare de biologie pentru clasa a IX-a, aprobata prin Ordin al Ministrului Educatiei Nationale nr. 3371 din 02.03.1999, a Programei scolare de biologie pentru clasa a X-a, aprobata prin Ordin al Ministrului Educatiei Nationale nr. 5086 din 15.12.1999, modificata prin Ordin al Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 3915 din 31.05.2001, a Programelor scolare de biologie pentru clasele a Xl-a si a XII-a, aprobate prin Ordin al Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 3915 din 31.05.2001.


(P) Culege roadele unui nou inceput cu imprumutul potrivit. Sume intre 100 si 500 de lei, rate fixe saptamanale sau lunare.