Grile rezolvate Euromarketing – Spiru Haret-ASE-Dimitrie Cantemir-Hyperion

I. Fundamente ale Euromarketingului
CAP 1 Contextul aparitiei si semnificatia euromarketinului
1. “vitrina publicitara” a integrarii economice interstatale contemporane o constituie:
– Uniunea Europeana
2. Cel care a formulat ideea crearii PUE a fost:
– Jean Monet
3. Ce tratat a stat la baza Comunitatii Economice Europene , vizand crearea unei piete comune?
– Tratatul de la Roma
4. Obiectivul principal al Tratatului de la Roma l-a constituit:
– Crearea unei piete comune
5. Denumirea oficiala de Uniunea Europeana a fost adoptata:
– Prin tratatul de la Maastricht (1992-1993)
6. Unul dintre cele mai importante “Tratate” ce stau la baza functionarii PUE, marcat printr-o tripla semnificatie – adoptarea denumirii oficiale de UE; fixarea datei de realizare si devenire functionala a PUE, trecerea la o faza superioara a integrarii europene- il reprezinta:
– Tratatul de la Maastricht
7. Ideea si proiectul de tratat de intituire a unei Constitutii pentru Europa au fost lansate:
– Cu prilejul Conventiei Europene privind viitorul Europei din 2002-2003
8. “Ziua Europei”, data aniversara cu rezonante profunde ale constituirii spatiului comunitar, ale integrarii europene, se sarbatoreste anual la data de:
– 9 mai
9. Care dintre urmatoarele variante de raspuns NU contine integral actualele simboluri prin care se identifica UE?
– O moneda unica si o constitutie
10. Pe ce loc de situeaza \UE ca asamblul demografic mondial?
– Locul III
11. Ideea unui “marketing in stil european” apartine lui:
– Francois Nepveau –Nivelle
12. In care dintre urmatoarele lucrari de referinta s-a evidentiat faptul ca euromarketingul vizeaza “Comunitatea tratata ca o mare piata de desfacere a bunurilor si serviciilor?
– Collins English Dictionary
13. Dintre opiniile de mai jos, NU este reala cea potrivit careia Euromarketingul s-a conturat treptat a fi:
– O particularizare teritoriala a macro-marketingului
14. NU este reala afirmatia potrivit careia prestigioasa publicatie de specialitate “European Journal of Marketing” este editata:
– In SUA
15. Avand in vedere opinia conform careia marketingul a devenit “stiinta luptei pentru reusita in afaceri”, “tinta de cucerit” potrivit prin prisma euromarketingului o constituie:
– Consumatorul eurocomunitar

Cap 2. Piata unica, reflectare a aprofundarii integrarii in cadrul UE

16. Spatiu;l comercial unic a inceput sa functioneze efectiv in cadrul Comunitatii Economice Europene:
– De la 1 ianuarie 1993
17. La baza functionarii PUE stai cele 3 tratate adoptate la:
– Roma, Maastricht, Amsterdam
18. Tratatul care a consfintit cel mai amplu proces de extindere a UE este:
– Tratatul de la Nisa
19. Care dintre urmatoarele afirmatii NU este corecta cu referire la PUE?
– PUE implica o scadere a capacitatii concurentiale
20. Cui apartine remarca referitoare la factul ca “A intra in afaceri cu Piata Europeana, gigantica acum, dat mai ales unificata din punct de vedere economic si monetar este de importanta strategica pentru orice tara sau companie”?
– Rick Arons
21. In cadrul Triadei – vizand cele trei mari zone geografice ale lumii, de polarizare a pietelor lumii,- UE NU detine primul loc in privinta:
– PIB-ului pe un locuitor
22. Ce pondere a ajuns sa-i revina UE, in urma celui de-al cincelea val de larigire, din suprafata teritoriala a globului:
– Aproape 3,00%
23. Privita in contextul mondial, cea mai ridicata valoare a exporturilor pe un locuitor se inregistreaza in prezent:
– Pe asamblul tarilor membre ale UE
24. Privita prin prisma ponderii in exporturile mondiale, UE se situeaza intre puterile comerciale ale lumii, pe locul:
– Intai
25. La Lisabona a fost fixat ca obiectiv major transformarea UE in cea mai competitiva economice din lume, pana in anul:
– 2010
26. In care dintre urmatoarele variante de raspuns sunt cuprinsi numai indicatori la care UE se situeaza prin prisma nivelului lor, pe primul loc in cadrul “ Triadei”, care polarizeaza in prezent economia mondiala?
– Populatia, volumul exporturilor, exporturile pe un locuitor
27. Transformarea UE, in cea mai competitiva economie pana in anul 2010, pe plan mondial este un obiectiv stabilit prin ambitiosul program lansat in cadrul reuniunii de la:
– Lisabona
28. Care dintre urmatoarele considerente NU poate sta la baza definirii UE drept “fortareata Europa” in contextul tendintelor actuale din economia actuala?
– Stoparea procesului de integrare a altor tari in cadrul acesteia

Cap 3 Dimensiuni ale PUE prezent si perspective

29. In perspectiva anului 2007, spatiul specific PUE va reprezenta din asamblul continentului european:
– Peste 42%
30. Care dintre statele actuale ale UE au o suprafata de peste 500mii kmp?
– Franta si |Spania
31. Numarul locuitorilor din cadrul spatiului cmunitar – expresie semnificativa a dimensiunii PUE- urmeaza sa evolueze de la “Europa celor 15”, si mai apoi de la “Europa celor 25” la Europa celor 27” astfel:
– 380 mil, peste 450 mil, aproape 500 milioane
32. Cea mai ridicata pondere, in asamblul populatiei UE, revinde in prezent:
– Germaniei
33. In prezent, fata de o densitate medie de 115 locuitori/kmp la nivelul celor 25 de tari membre ale UE, cea mai mare densitate se inregistreaza in :
– Malta si Olanda
34. Pe asamblul UE( a celor 25) se inregistreaza un grad de urbanizare a populatiei de :
– Peste {etoroCFDrisk}%
35. Tarile cu cel mai ridicat, respectiv cu cel mai scazut, grad de urbanizare din cadrul UE(a celor 25) – cu importante implicatii asupra volumului si structurii cererii populatiei respective- sunt:
– Belgia si Slovenia
36. Ce loc va detine Romania ca entitate demografica in perspectiva integrarii in cadrul UE(UE 27) in anul 2007?
– Sapte
37. Ce pondere va reveni, in perspectiva anului 2007, populatiei UE “a celor 27” in asamblul populatiei continentului european?
– Aproape 70%
38. Ce ponderi va detine UE (ue 27) in perspectiva anului 2007, in cadrul nr de tari, al suprafetei si al populatiei continentului european?
– 55,5%; 42,5% si 69,4%
39. Cea mai mare contributie la PIB=ul UE, in anul 2004, a avut o:
– Germania
40. Dintre actualele state ale UE, cel mai ridicat nivel al PIB-ului pe un locuitor il are:
– Luxemburg
41. Care dintre tarile membre ale UE a inregistrat in anul 2004 un PIB pe locuitor superior celui din SUA?
– Luxemburg
42. Ce tara comunitara a marcat in anul 2004 un moment semnificativ in evolutia schimbarilor economice internationale, prin situarea sa pe primul loc – inaintea SUA- in ceea ce priveste volumul exporturilor de marfuri pe plan mondial?
– Germania
43. Ponderea schimburilor intracomunitare in asamblul schimburilor comerciale internationale ale UE (UE25) a ajuns in anul 2004 la:
– {etoroCFDrisk}%
44. Cati europeni au ajuns sa foloseasca in urma adoptarii de catre tarile lor, aceeasi moneda- euro- in cadrul PUE?
– Peste 300 milioane
45. Moneda unica europeana – euro- circula in prezent in cadrul tarilor din zona Euroland sub forma a:
– Opt monede metalice si sapte bancnote

CAP 4 Consumatorul European – “Tinta” demersului specific Euromarketingului

46. “Tinta” demersului specific euromarketingului o constituie:
– Consumatorii din spatiul comunitar
47. Elementul cetral de referinta pt intreaga activitate a unei firme ce isi propune sa actioneze pe PUE trebuie sa constituie:
– Consumatorii europeni
48. Cea mai ridicata rata de crestere a populatiei UE pe anul 2004 s-a inregistrat in :
– Luxemburg si Irlanda
49. Tarile cu cea mai ridicata pondere a populatiei cuprinse in grupa de varsta sub 15 ani din cadrul UE sunt:
– Irlanda si Cipru
50. Din cadrul dimensiunilor culturale fundamentale evidentiind nivelul explicit al fenomenului cultural European, NU fac parte:
– sistemele de valori si atitudini
51. Din cadrul dimensiunilor culturale fundamentale, evidentiind nivelul implicit al fenomenului cultural European, NU fac parte:
– Limba si limbajul
52. Ce program promovat de UE are ca scop spijinirea cooperarii intre artisti?
– KALEIDOSCOPE 2000
53. Tendinta de omogenizare, observata prin analiza culturilor specifice tarilor membre ale UE se reflecta prin:
– Raspandirea modelului nordic
54. Care dintre urmatoarele afirmatii NU este reala in legatura cu semnificatia euroelitei?
– Sustinatorii si vizionarii dezvoltarii si consolidarii UE
55. In care dintre actualele tari comunitare sunt considerente ca limbi oficiale pentru institutiile UE trei limbi?
– Belgia
56. In urma ultimului val de extindere a spatiului comunitar, se remarca – ca o componenta culturala cu implicatii majore asupra comportamentului consumatorilor din cadrul PUE – o crestere a limbilor oficiale astfel:
– De la 11 limbi oficiale la 20 de limbi oficiale
57. Care dintre urmatoarele aspecte NU se inscrie in tendintele din cadrul UE ce afecteaza in ultimele decenii institutia familiei?
– Cresterea generala a nativitatii
58. In care dintre tarile comunitare – la nivelul UE 15 – a fost asigurata laicizarea totala a invatamantului public?
– Franta
59. Crearea pana la 2010 a “spatiului unic european in domeniul invatamantului superior” a fost precnizata a se realiza:
– In conformitate cu declaratia de la Bologna, din 1999 a Asociatiei Universitatii Europene
60. Programele VALS I si VALS II, pentru caracterizarea stilurilor de viata din cadrul specific PUE, avand drept criteriu valoarea, au fost derulate de catre:
– SRI Europe

CAP 5 Concurenta – componenta definitorie a”regulilor de joc” in cadrul PUE

61. Cine este cel care a spus ca pentru reusita in afaceri “firmele trebuie sa acorde tot atat atentie concurentilor ca si clientilor proprii”?
– Philip Kotler
62. Inscriindu-se in cadrul domeniilor principale de activitate specifice politicii concurentiale comunitare” reglementarile antitrust” vizeaza:
– Controlul fuziunilor si eliminarea acordurilor intre firme care au ca efect diminuarea concurentei, precum si a abuzurilor de pozitie dominanta
63. Care dintre urmatoarele aspecte NU fac parte dintre principalele domenii de actiune pe care se concentreaza politicile concurentiale ale UE?
– Controlul investitiilor straine directe
64. Nu este reala afirmatia potrivit careia concentrarile economice sunt admise in cadrul PUE daca:
– Se inscriu- fara alte cerinte- in limita pragului mondial al cifrei de afaceri de 5 miliarde de euro
65. Estimarea dimensiunii comunitare a uneiu fuziunii sau achizitii in procesul de aprobare a acesteia se face pe baza:
– Pragurilor stabilite de cifrele de afaceri ale firmelor implicate
66. Exprimat prin prisma cifrelor de afaceri ale firmelor implicate, pragul valabil pe tot cuprinsul UE sub care controlul fuziunilor se face la nivel national este de:
– 250 de milioande de euro
67. Controlul fuziunilor in cadrul UE se face la nivelul national in cazul in care cel putin una dintre firmele participante realizeaza, intr-o singura tara, ca proportie din cifra de afaceri la nivelul european, mai mult de:
– 2/3
68. Inscriindu-se proeminent in asamblul procesului de deschidere a pietei unor servicii din spatiul comunitar, procesul de liberalizare totala a transportului aerian asigurat de catre liniile aeriene ale tarilor din cadrul UE, demarat din 1997, a avut ca una dintre primele consecinte:
– Un nou val de concentrari si rascumparari nemaiintalnit in Europa
69. Dintre urmatoarele considerente referitoare la efectele controlului exercitat asupra ajutoarelor de stat in cadrul spatiului comunitar este inexact cel potrivit caruia:
– Amplifica denaturarea concurentei din cadrul Pietei interne
70. Care dintre urmatoarele aspecte NU se inscriu intre efectele pozitive ale ajutoarelor acordate de stat in cadrul tarilor comunitare>
– Duc la imbunatatirea cadrului concurential
71. Misiunea controlului concurentei in cadrul PUE este atribuita in principal:
– Comisiei Europene
72. Ce alt organism
sprijina in mod deosebit Comisia Europeana in aplicarea reglementarilor in domeniul concurentei?
– Curtea Europeana de Justitie
73. Privita prin prisma gravitati si aduratei infractiunii, marimea amenzilor pe care le poate impune Comisia Europeana firmelor care apeleaza la practici neloiale in domeniul concurentei ajunge, in raport de cifra de afaceri globala a firmei, pana la:
– 10%
74. Directorul General pt Concurenta se afla in subordinea:
– Comisiei Europene
75. Dintre cele peste 2300 de solicitari de fuziuni analizate de Comisia Europeana in perioada 1999-2004 au fost respinse:
– Sub 20

CAP 6 – Cadrul legal-institutional si politic specific campului de actiune al euromarketingului

76. Constituindu-se ca una dintre cele 3 mari componente ale legislatiei UE, legislatia primara cuprinde:
– Prevederile tratatelor
77. In cadrul UE, legislatia primara se afla sub jurisdictia:
– Curtii Europene de Justitie
78. La nivelul PUE cea mai importanta parte a legislatiei de interes pt activitatea de marketing
re regaseste la nivelul de:
– Directive
79. Reglementarile comunitare cu privire la protejarea brevetelor fac parte din:
– Legislatia privind protectia profesionala
80. “Cartea Verde” a Consiliului European cuprinde prevederi referitoare la:
– Sistemul de distributie european
81. “Triunghiul institutional” care sta la baza cadrului institutional al UE este format din :
– Parlamantul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeana
82. Care dintre urmatoarele institutii NU fac parte din “Triunghiul institutional” al UE, stabilit prin tratate?
– Curtea Europeana de Justitie
83. Care dintre institutiile UE cumuleaza fctiile legislativa, executiva si guvernamentala?
– Consiliul European
84. Dintre urmatoarele afirmatii referitoare la Consiliul European NU este reala cea potrivit careia:
– Reprezinta Consiliul Ministerial al UE
85. Care dintre urmatoarele institutii NU are legatura cu UE?
– Consiliul Europei
86. Care dintre institutiile UE, aflata in centrul procesului de efectiuare a politicii comunitare, constituie “bratul executiv” , decizional, al acesteia?
– Comisia Europeana
87. Care dintre institutiile UE a adotat noua strategie privind politica pt protectia consumatorilor, prin care au fost stabilite liniile directoare in acest domeniu pt perioada 2002-2006?
– Comisia Europeana
88. In cadrul UE a celor 25, singura tara membra in care seful statului este si sef al puterii executive este:
– Cipru
89. “Carta pt protectia consumatorilor” prin care se urmareste asigurarea protectiei consumatorilor la nivelul spatiului comunitar, a fost adoptata de catre:
– Consiliul Europei
90. Schema nationala vizand introducereaamabaljului Ingerul Albastru a fost lansata de:
– Germania

91. Punctul de plecare in cercetare de marketing specifica oricarei firme ce isi propune sa actioneze in cadrul PUE trebuie sa il constituie:
– Consumatorii europeni
92. Dintre tipurile de decizii strategice pt care este utilizata cercetarea de marketing european NU fac parte cele referitoare la:
– Mijloacele de actiune, specifice componentelor mixului de marketing ce urmeaza sa fie utilizat pe piata respectiva
93. Care dintre variantele de raspuns de mai jos reflecta cel mai corespunzator directiile in care este angajata de catre intreprinzatori cercetarea de marketing european la fundamentarea deciziilor lor strategice?
– Pentru toate aspectele de mai sus , adica: pt selectarea zonelor de actiune(pietelor) , pt patrunderea pe acestea , in lupta concurentiala
94. Inscriindu-se intre cele mai reprezentative tipuri de cercetari specifice euromarketingului, menite sa asigure fundamentarea mixului de marketing, studiile referitoare la sensibilitatea cererii fata de pret se inscriu in sfera politicii de:
– Pret
95. Evidentiindu-si utilitatea si in cazul demersului specific marketingului european, marketingul comparat NU semnifica:
– O specializare a marketingului
96. Potrivit ESOMAR, cererea de studii europene de marketing provine in principal din cadrul:
– Industriei
97. Cea mai cuprinzatoare sursa de date secundare pentru cercetarile specifice euromarketingului o constituie in prezent:
– Bancile electronice de date si internetul
98. Din categoria bancilor electronice de date ale EUROSTAT deschise accesului on-line, utile cercetarilor specifice euromarketingului fac parte
– COMTEX
99. Aproape 2/3 din piata studiilor specifice euromarketingului, se concentreaza in:
– Germania , Marea Britanie si Franta
100. Operatorul care domina cercetarile d tip panel, in cadrul UE, prin prisma tarilor in cadrul carora isi desfoara activitatea este:
– A.C. Nielsen
101. NU este reala afirmatia potrivit careia EUROSTAT reprezinta:
– Anuarul statistic al Europei
102. Intrastat reprezinta:
– Un proiect al EUROSTAT, vizand noua cale de masurare a comertului din cadrul UE
103. Organizatia care asigura in prezent un cod international pt desfasurarea cercetarilor de marketing – inclusiv in cadrul spatiului UE. Este :
– ESOMAR
104. Doua dintre cele mai relevante surse de informatii, – utile fundamentarii deciziilor intreprinzatorilor ce vor actiona pe PUE, respectiv indrumatorul statistic anual “European Consumer” si raportul “European Marketing Data and Statistisc” sunt oferite de:
– Euromonitor International
105. Raportul “European Marketing data and statistics” este realizat si difuzat firmelor interesate de catre:
– Euromonitor

II COORDONATE ALE POLITICILORDE MARKETING PE PUE

Cap 8 – Abordari strategice de marketing pe PUE

106. Dintre urmatoarele aspecte, NU este specific celei mai recente definitii data de marketingului contemporan de catre Asociatia Americana de Marketing, cel potrivit caruia:
– Vizeaza realizarea activitatilor economice care dirijeaza fluxul de bunuri si servicii de la producator la consumator sau utilizator
107. Care dintre urmatoarele etape din cadrul complexului de activitati si decizii menite sa asigure o anumita viziune asupra viitorului intreprinderii pe PUE se inscrie in sfera marketingului tactic?
– Oferirea valorii si comunicarea ei catre piata-tinta
108. Care dintre urmatoarele variante de raspuns NU se inscriu in sfera principalelor domenii care conduc la strategii speciale de marketing pentru UE, evidentiate de Robert Lynch?
– Apararea unei nise de piata
109. Care dintre urmatoarele variante strategice apare a fi prezent cea mai indicata d adoptat de catre firmele mici pe PUE?
– O strategie de nisa
110. Benchmarketingul NU semnifica:
– Aplicarea marketingului in domeniul bancar
111. Din ce etapa specifica procesului general de planificare strategica face parte stabilirea resurselor necesare actiunilor cuprinse in programul de marketing?
– Bugetul de marketing
112. Careia dintre modele – devenite deja traditinale in marketingul interational – la care se poate apela pentru selectia pietelor europene ii apartine”sistemului indiciilor de piata”?
– Abordarea sistematica
113. Abordarea relationala, metoda mai recenta la care se poate apela pentru selectia pietelor europene:
– Pune accentul pe selectia clientilor
114. In cadrul variantelor strategice vizand alegerea modalitatilor de intrare pe pietele europene se inscrie si intrarea indirecta, care semnifica:
– Intrarea de la distanta, fara investitii, pe piata selectionata
115. Care dintre urmatoarele tipuri de strategii se inscrie in sfera strategiilor concurentiale generice- derivand din problemele principale ale avantajului competitiv sustenabil, evidentiate de Michael Porter – la care pot opta intreprinderile:
– Strategia de diferentiere (a produselor)
116. Dintre urmatoarele tipuri de strategii, NU face parte din categoria celor derivand din problemele principale ale avantajului competitiv sustenabil – evidentiate de Michael Porter – cea vizand:
– Strategia de urmarire pasnica
117. NU este reala afirmatia potrivit careia optiunile strategice generice la nivel pan-european:
– Au ca obiectiv obtinerea unor costuri scazute ca urmare e conomiilor de scara la nivelul PUE
118. In cadrul grupului de forte care determina intensitatea si efectele concurentei evidentiate de Michael Porter,s-au inclus, ca urmare a faptului ca afecteaza puterea de negociere:
– Cumparatorii
119. Cel care, urmarind sa asigure o abordare cat mai cuprinzatoare a mediiului concurential,a evidentiat existenta unui grup de forte – si elemente- structurale care determina intensitatea si efectele concurentei dintr-un sector de activitate a fost:
– Michael Porter
120. Benchmarketingul se refera la:
– O comparatie sistemica si continua a capacitatii propriei intreprinderi cu capacitatea celui mai puternic concurent in ramura
121. Care dintre urmatoarele metode utilizate pentru selectia pietelor europene utilizeaza “sistemul filtrelor”?
– Abordarea sistemica
122. Abordarea nesistemica d natura descriptiva la care se poate apela pentru selectia pietelor europene este specifica indeosebi:
– Intreprinderilor mai mici
123. Inscriindu-se preminent in randul strategiilor concurentiale evidentiate de Philip Kotler, in functie de rolul pe care-l au firmele pe piata vizata, strategia firmelor lider are in vedere ca, pentru mentinerea pozitiei lor pe piata, sa le orienteze, peintre altele ,pe calea:
– Extinderii cotei de piata (chiar daca marimea pietei ramane constanta)

CAP 9 – Mixul de marketing pe PUE – probleme actuale

124. Care dintre urmatoarele afirmatii considerati ca NU corespunde modului in care trebuie inteleasa preocuparea de standardizare a mixului de marketing pe PUE?
– Trebuie interpretata in sensul uniformizarii tuturor elementelor componente si a mixului ca intreg
125. In ce ordine se aprecieaza ca pot fi ierarhizate in prezent oportunitatile pentru standardizarea variabilelor mixului de marketing pe PUE?
– Produsul, comunicarea promotionala, distributia, pretul
126. Oportunitatile pentru standardizarea pe PUE a unora dintre cele mai relevante elemente definitorii ale produsului, pot fi ierarhizate in urmatoarea ordine descrescatoare:
– Pozitionarea, marca, ambalajul, serviciile asociate
127. Dintre componentele mixului de marketing, cele mai reduse posibilitati de stardardizare – privite in perspectivele aplicarii pe asamblul PUE, le are in prezent:
– Pretul
128. Standardizarea produselor la nivelul PUE NU este conditionata de:
– Asigurarea stardardizarii celorlalte componente ale mixului de mk
129. Inscriindu-se intre categoriile speciale de produse existente pe PUE, produsele simbol:
– Evoca imagini universale
130. Din categoria produselor reglementate, cuprinse in directivele UE, NU fac parte:
– Mobila
131. Ce categorie speciala de produse, existente pe PUE, evoca imagini universale(incluzand adesea si produsele americane)?
– Produsele simbol
132. “Diferentierea tardiva” seminifica:
– Un procedeu ce are in vedere standardizarea componentelor structurale ale produsului si adaptarea caracteristicilor sale exterioare la obiceiurile consumatorilor din fiecare tara comunitara
133. Cum se intituleaza programul de sustinere a cercetarii pt crearea de noi produse pan-europene, lansat inca in urma cu doua decenii de catre UE?
– EUREKA
134. Programul EUREKA, lansat de mai multa vreme de catre UE, urmareste:
– Sustinerea cercetarii pt crearea de noi produse pan-europene
135. Privite prin prisma standardelor, categoria de produse “reglementate”, NU se refera la cele:
– La care se aplica principiul recunoasterii reciproce
136. Dintre caracteristicile (atributele) fizice ale produselor, cea care tinde a se standardiza cel mai puternic pe PUE este:
– Ambalajul (de prezentare)
137. Intre tarile comunitare in care se inregistreaza un grad mai ridicat de concentrare a distributiei cu amanuntul se inscrie si :
– Franta
138. In care dintre actualele tari din componenta UE, activitatea specifica distributiei cu amanuntul are loc cu preponderenta in cadrul unitatilor de mari dimensiuni(supermarketuri, hipermarketuri etc)?
– Marea Britanie, Germania, Franta
139. Dintre cele mai relevante tendinte contemporane specifice sistemului de distributie din cadrul PUE(si implicit, aparatului sau) se evidentieaza:
– Toate cele de mai sus, adica : concentrarea ; integrarea ; internationalizarea
140. Diferentierea fizionomiei distributiei intre nordul si sudul spatiului UE – a celor 15 – rezulta, in principal, prin prisma:
– Gradului sau de concentrare
141. In ce sectoare specifice bunurilor si serviciilor exista deja reglementari unitare in domeniul promotional la nivelul PUE?
– Tutunului si farmeceuticii
142. NU este corecta afirmatia potrivit careia indicele “Big Mac” :
– Permite comparatii internationale asupra nivelului preturilor practicate la diferite produse similare
143. Evidentiati dintre urmatoarele referiri cu privire la principiul recunoasterii reciproce a produselor, oferite pe PUE, pe cea inexacta:
– Se aplica pt produsele reglementate, cuprinse in directivele UE

CAP 10 – Determinante ale politicii de produs pe PUE

144. In optica specifica marketingului european, obiectul central asupra caruia actioneaza totalitatea fortelor motrice ale intreprinderii si ale mediului in cadrul caruia acesta isi desfasoara activitatea il constituie:
– Produsul
145. In categoria elementelor fizice generatoare de beneficii ale produsului european – evidentiate de Robert Lynch – nu se inscrie:
– Garantia
146. Barierele legate de controlul vamal ce pot sa apara in comercializarea produselor intreprinzatorilor, in unele tari comunitare se inscriu in sfera :
– Barierelor fizice
147. Barierele tehnice, care pot determina modificarea produselor ce se preconizeaza a fi comercializate p PUE se refera in principal la:
– Standardele nationale si legislatia divergenta pt diferite produse
148. Cartea verde referitoare la dezvoltarea stardardizarii europene “ a fost elaborata de catre:
– Comisia Europeana
149. Aplicarea principiului recunoasterii reciproce pt acceptarea vanzarii ca atare a bunurilor si in alte tari comunitare decat cea de origine, este conditionata de:
– Respectarea exigentelor esentiale de securitate
150. Care dintre urmatoarele marci de automobile NU se inscriu in randul celor mai puternice zece marci de produse intalnite in spatiul european, potrivit opiniei consumatorilor vest-europeni?
– Renault si Fiat
151. Din analiza comparativa a numarului de marci inregistrate, in anul 2000, in cadrul a 3 importante tari de origine a rezultat ca pe primul loc se situa:
– SUA
152. Schema de etichetare ecologica a produselor menita a evidentia obtinerea marcii europene de calitate ecologica, a fost reglementata prin:
– Printr-o directiva a CEE
153. In legatura cu Regulamentul marcilor comerciale, aflat in prezent in vigoare in spatiul comunitar, NU este exact afirmatia protrivit careia:
– Asigura protejarea marcilor timp de 5 ani
154. Pentru care dintre urmatoarele categorii de produse, standardizarea la scara europeana, – favorizata de tendinta reala de apropriere a stilurilor de viata si a modalitatilor de consum a locuitorilor tarilor comunitare -, este mai greu de realizat?
– La produsele alimentare
traditionale
155. In raport de vechimea relativa a produselor, posibilitati mai mari de standardizare pe PUE le au:
– Produsele noi
156. Aplicarea de standarde comune in productie si generarea a o serie de marci pt tarile Europei a fost determinata in mod deosebit de procesul tot mai sustinut de uniformizare a :
– Legislatiei referitoare la conditiile de productie si comercializare in cadrul diferitelor tari comunitare
157. In cadrul marcilor rezultate pt tarile Europei, in urma aplicarii de standarde comune in productie se inscrie si euromarca:
– Snickers
158. Care dintre urmatoarele precizari referitoare la cazul produsului CASSIS al firmei Dijon, NU este exacta?
– S-a datorat concentratiei superioare de alcool a produsului respectiv fata de nivelul prevazut in reglementarile tarii de destinatie.
159. Este inexacta afirmatia potrivit careia armonizarea de tip orizontal a legislatiei comunitare, prin care s-a urmarit sa se asigure circulatia libera a produselor:
– A fost schimbata ulterior, prin adoptarea legislatiei de tip orizontal
160. Cele 3 directii esentiale in cadrul politicii de produs spre care intreprinzatorii vor trebui sa-si concentreze intr-o tot mai mare masura eforturile manageriale in vederea asigurarii unor economii de scara cat mai ridicate in spatiul comunitar sunt axate spre oferirea de?
– Europroduse, euromarci, europozitionare

CAP 11 Determinante ale politicii de pret pe PUE

161. Este inexact faptul ca studiul de caz “Jeweleries Silverado” – retinut din practica marketingului contemporan in materiale de pret- a evidentiat:
– Variatia cererii in functie inversa de pret
162. NU este reala afirmatia potrivit careia produsele “ego-sensibile”:
– Vizeaza anumite produse care-i tenteaza pe consumatori in conditiile in care sunt oferite la preturi atractive
163. Analizat prin prisma politicii de pret adoptate in cadrul spatiului comunitar, mobilierul IKEA:
– Este asociat unor preturi joase de comercializare, in conditiile asigurarii unei calitati acceptabile, a desfacerii prin autoservire, completata de o gama restransa de servicii
164. Care dintre urmatoarele aspecte referitoare la “europreturi”, NU este real?
– Sunt preturile exprimate in moneda unica euro, pentru marfurile oferite pe PUE
165. NU este reala afirmatia potrivit careia amendarea de catre Comisia Europeana a filialelor Opel din Olanda si Volkswagen din Italia s-a datorat:
– Interdictiei consumatorilor din alte tari comunitare de a cumpara
produsele oferite de firmele in cauza local – in Olanda, respectiv Italia- la preturi promotionale
166. Care dintre urmatoarele aspecte de mai jos NU se inscriu in categoria principalilor factori care restrictioneaza posibilitatea utilizarii “europreturilor”?
– Introducerea in circulatie a monedei euro
167. Remarca specialistilor in marketingul european referitoare la “o bomba cu cea a preturilor” are in vedere:
– Factorul mare de risc pe care-l prezinta pentru producatori insemnatele diferente de pret existente in cadrul UE
168. Coridorul european de preturi NU semnifica:
– Un “culoar” in cadrul spatiului comunitar de practicare a unor preturi similare la un produs promovat
169. Care sunt cele doua legi de care este guvernat pretul in economia d epiata?
– Cea economica si cea psihologica
170. La care dintre urmatoarele tipuri de produse este eficienta stabilirea pretului psihologic de imagine?
– Ego-sensibile
171. Dintre urmatorii factori NU se inscriu in categoria celor specifici de influenta a preturilor pe PUE:
– Factorii specifici produsului
172. Cel mai mare merit al indicelui “Big Mac” consta in faptul ca:
– Urmareste evolutia monedei euro.

CAP 12. Determinante ale politici de distributie pe PUE

173. O concretizare a preocuparilor de armonizare a legislatiei comunitare in domeniul distributiei marfurilor p PUE o constituie:
– Stardardizarea intervalelor orare de sofat ale transportatorilor in spatiul comunitar
174. Un impact favorabil in directia standardizarii distributiei pe PUE il are:
– Tendinta armonizarii reglementarilor UE in domeniul transporturilor
175. Dintre urmatoarele afirmatii in legatura cu cele 10 coridoare pan-europene de transport- cu un impact major in vederea aprofundarii integrarii europene – NU este reala cea potrivita careia:
– Nu implica si crearea unor noi oportunitati pt colectivitatile regionale si locale
176. Coridorul european de transport aflat in curs de realizare, cu cel mai amplu impact pt Romania in contextul integrarii sale economice, il reprezinta:
– Coridorul IV
177. Expresia eufemistica, referitoare la dezvoltarea unor “artere hranitoare” ale PUE vizeaza:
– Dezvoltarea retelelor pan-europene de transport
178. Cele 4 zone pan-europene de transport au fost definite:
– La cea de-a treia Conferinta a aceluiasi organism, de la Helsinki
179. Crearea eurocentralelor se inscrie in cadrul tendintei de:
– Concentrare a distributiei
180. In actiunea intreprinsa in vedrea internationalizarii distributiei, a fost adoptata strategia aliantelor de catre distribuitorii comunitari:
– Carrefour si Metro
181. Strategia de adaptare, la care s-a apelat in scopul internationalizarii activitatii proprii de distributie, este specifica, printre altele firmelor:
– Auchan si Carrefour
182. In demersul sau de internationalizare a distributiei, firma Carrefour practica o strategie:
– De adaptare la cerintele locale
183. Evidentiindu-se in cadrul procesului contemporan de internationalizare a distributiei cel mai mare detailist vest-european prin prisma cifrei de afaceri, cu retele notabile extinse in afara tarii de origine, este firma:
– Carrefour
184. La nivelul PUE principala modalitate de transport a marfurilor o constituie in prezent transportul:
– Auto
185. Principalele tendinte actuale in distributia marfurilor pe PUE vizeaza:
– Concentrarea, standardizarea si internationalizarea activitatii respective
186. Relocalizarea activitatii de productie – determinata intre altele, de profundele schimbari in sistemul de distributie al intreprinzatorilor comunitari – semnifica:
– Reamplasarea unitatilor de productie in tari in care produsele vor putea fi obtinute mai eficient
187. Dintre urmatoarele afirmatii este inexacta cea potrivit careia directiva cu privire la ambalaje si deseurile de ambalaje:
– A stabilit obiective concrete pentru distribuitori in privinta cotelor(proportiilor) de recuperare si reciclare din greutatea totala a deseurilor de ambalaje
188. Responsabilitatea asigurarii recuperarii si reciclarii ambalajelor si a deseurilor din ambalaje in cadrul spatiului comunitar revine- potrivit reglementarilor UE – in principal:
– Industriasilor
189. Recuperarea si reciclarea ambalajelor, in vederea protejarii mediului inconjurator, constituie o cerinta obligatorie a producatorilor(ce ofera produse ambalate) in cadrul PUE, cota de recuperare (din greutatea deseurilor de ambalaje), actuala si intr-o perspectiva apropiata, fiind de:
– 50% respectiv 65%

CAP 13 Determinante ale comunicarii promotionale pe PUE

190. NU intra in sfera mijloacelor promotionale persuasive, la care potr apela intreprinzatorii comunitari:
– suportul comunicational al componentelor corporale si acorporale ale produsului
191. Care dintre urmatorii factori NU se inscriu in randul celor care favorizeaza procesul de standardizare a companiilor promotionale la nivel european?
– reglemntarile specifice fiecarei tari comunitare
192. Care dintre urmatoarele aspecte NU se inscrie in categoria barierelor care obstructioneaza comunicarea promotionala standardizata la nivelul PUE?
– dezvoltarea agentiilor de publicitate care actioneaza, prin unitatilor lor, pe intregul spatiul european.
193. Elementul cel mai vulnerabil al mixului de marketing european, cel mai expus si mai usor de distrorsionat de diferentele culturale ale consumatorilor din cadrul spatiului comunitar de actiune al intreprinzatorilor se evidentieaza a fi:
– comunicarea promotionala
194. Firma Renault, pune accentul in cadrul mesajelor sale publicitare, directionate catre cumparatorii potentiali din cadrul diferitelor tari din componenta UE pe:
– adaptarea temelor publicitare si a executiei lor la specificul local
195. Ce mediu de difuzare a mesajelor promotionale ocupa primul loc in asamblul cheltuielilor publicitare din UE?
– presa
196. In cadrul companiilor de televiziune din UE, se inscrie ca post lider:
– BBC
197. Stimularea cumpararii prin oferirea de mostre gratuite consumatorilor din Grecia de catre grupul Prokter&Gamble constituie o modalitate de comunicare promotionala, in cadrul PUE specifica:
– promovarii vanzarilor
198. “Televiziunea fara frontiere” semnifica:
– o directiva a CEE, urmarind sa asigure transmiterea libera a posturilor si programelor tv dintr-o tara comunitara in alte tari membre ale UE
199. Sub incidenta prevederilor Directivei “Televiziunea fara frontiere” se afla
– volumul de publicitate ce se poate difuza pe fiecare post de televiziune din cadrul spatiului comunitar

CAP 14 Noi orizonturi ale euromarketingului

200. Inscriindu-se proeminent in cadrul evolutiei ascendente a euromarketingului, etapa consolidrii spatiului economic european se refera la:
– perioada de dupa cel de-al cincilea val de extindere a UE, insotit de progrese marcante in domeniul armonizarii legislative
201. NU este reala afirmatia in legatura cu rezultatele previziunilor vizand evolutia UE – si implicit, a PUE, in urmatorii 50 de ani , potrivit careia urmeaza ca:
– sa fie stopat si in genral, mult restrictionat, procesul de extindere
202. care dintre urmatoarele variante de raspuns in legatura cu ani in care noile state integrate in cadrul UE ar urma sa devina membre ale zonei euro, NU este reala?
– intre 2012-2014 Ungaria
203. reprezentand principalul partener in schimburile economice internationale ale Romaniei, UE, la nivelul celor 25 de tari membre din actuala sa componenta , a ajuns sa detina in valoarea totala a exporturilor romanesti:
– circa 73%
204. in urma integrarii Romaniei in UE, principala sansa pt investitorii autohtoni o va reprezenta:
– in continuare, propria piata interna
205. formulata intr-o abordare prin prisma contextului specific Romaniei, in legatura cu ajutoarele acordate de stat, menite a contribui la cresterea coeziunii economice si a favoriza crearea unor noi locuri de munca, apara ca fiind inexacta afirmatia potrivit careia acestea:
– vor continua sa fie acordate – intr-o masura mai ampla- si dupa integrarea tarii in UE

II. TESTE- GRILA CU EXPLICATII(JUSTIFICARE) PENTRU OPTIUNEA DE RASPUNS

206. Care dintre urmatoarele masuri de sanctionare urmeaza sa fie luate de catre Comisia europeana – prin Directoratul General de Protectia Consumatorilor – in urma verificarilor efectuate in legatura cu unele actiuni intreprinse in ultima vreme de catre o mare firma de PUE?
– nici una dintre sanctiune de mai sus , adica : respingerea solicitarii de fuziune cu o alta firma pt evitarea prejudicierii intereselor consumatorilor ; retragerea (si recuperarea) unui ajutor de stat utilizat in scopul dezvoltarii si asigurarii unei pozitii dominante pe piata ; aplicarea unei amenzi de pana la 10% din cifra de afaceri a firmei ca urmare a intelegerii cu alti agenti economici privind preturile
207. Care dintre urmatoarele masuri apare a fi cea mai corespunzatoare de intreprins de catre Consiliul Concurentei, in cazul in care a fost sesizat ca o mare firma comunitara ce actioneaza in sfera distributiei cu amanuntul pe piata romaneasca incalca in prezent reglementarile Comisiei Europene privind programul zilnic de functionare a magazinelor precum si efectuarea unor reduceri masive de pret dupa sarbatorile de iarna?
– nu va actiona in nici una dintre directiile de mai sus, adica: va informa, operativ, Directoratul General al Concurentei, din cadrul Comisiei Europene; va sesiza organele administatiei locale pentru adoptarea unor masuri corespunzatoare ; va dispune sanctionarea firmei in cauza
208. Un cetatean belgian si-a propus; Care dintre proiectele de mai sus, ale cetateanului ,este in prezent fezabil?
– sa faca un transfer bancar international – cu unul dintre aceste noi state membre ale UE – la preturile de transfer nationale
209. fiind constienti de faptul ca integrarea Romaniei in UE va avea efecte deosebit de benefice nu numai pt cetatenii tarii noastre in general ci si pentru oamenii de afaceri, Asociatia Nationala a Intreprinderilor Mici si Mijlocii din Romania are in vedere sa recomande membrilor sai; Care dintre aceste recomandari NU apare a fi ,totusi, sustenabila?
– sa se circumscrie tendintei de externalizare a activitatii de productie catre vestul continentului
210. Urmarind sa raspunda unor imperative actuale de ordin ecologic pe PUE, un intreprinzator din Romania si-a fixat, in cadrul obiectivelor sale majore pt reorientarea afacerilor; Care dintre aceste demersuri preconizate a fi intreprinse considerati ca NU s-ar putea inscrie, logic, in eforturile sale de asamblu?
– sa apeleze la unele institutii de specialitate, de prestigiu, spre a fi informat cu privire la cele mai eficiente ingrasaminte chimice si ingrediente similare utile in realizarea produselor alimentare preconizate a fi obtinute pe cale industriala, rezultate in urma celor mai avansate cercetari ale acestora


(P) Culege roadele unui nou inceput cu imprumutul potrivit. Sume intre 100 si 500 de lei, rate fixe saptamanale sau lunare.