Master in Studii Economice Europene

Masteratul “Studii Economice Europene”, organizat de Facultatea de Economie Generala, a fost introdus in oferta educationala a Academiei de Studii Economice din Bucuresti pentru anul de invatamant 2006-2007. Programul va pregati specialisti in domeniul integrarii europene, capabili astfel sa obtina in activitatea profesionala rezultate compatibile cu standardele internationale.

Programul de masterat se desfasoara pe durata a trei semestre si se finalizeaza prin sustinerea unei lucrari de disertatie pe teme de studii economice europene.

Planul de invatamant este compatibil cu programele europene in domeniu, iar toate disciplinele au durata de un semestru: Modelul european de integrare; Sistemul juridic al UE; Mecanisme de convergenta si coeziune; Impactul economic al extinderii Uniunii Europene; Societatea informationala si spatiul european; Fundamentarea si coordonarea politicilor economice in Uniunea Europeana; Cresterea

economica in modelul european; Mediul concurential in Uniunea Europeana; Firma in economia europeana; Disparitati si dezvoltare regionala in modelul european; Politicile comune ale Uniunii Europene; Uniunea Economica si Monetara; Instrumente de preaderare. Accesarea fondurilor europene; Strategiile europene pentru economia bazata pe cunoastere; Uniunea Europeana si sistemul global.

Colectivul profesoral are o inalta tinuta profesionala si academica si este coordonat de directorul de program, prof. Dinu Marin, care a publicat numeroase studii de referinta privind aspectele teoretice si practice ale contsructiei si extinderii UE.

In plus, vor fi invitati profesori, functionari ai unor organizatii nationale si internationale, politicieni, analisti si jurnalisti cu competente in acest domeniu.

In ceea ce priveste modalitatea de examinare, organizatorii masterului agreeaza sustinerea unui examen pe baza studiilor de caz prezentate in cursuri, precum si examinarea pe baza de referat, propunandu-si ca misiune fundamentala incurajarea circulatiei ideilor, stimularea inovarii si a feed-back-ului din partea studentilor.

Pentru anul 2006-2007 sunt scoase la concurs 65 locuri. Inscrierea se va realiza in perioada 11-16 septembrie 2006, la secretariatul Facultatii de Economie Generala de la A.S.E Bucuresti. Admiterea se realizeaza prin evaluarea dosarului personal, avand in vedere media din timpul facultatii si media examenului de licenta. In vederea ocuparii locurilor la buget, se va sustine un test-grila.

Taxa pentru inscriere este de 70 RON, iar taxa de scolarizare semestriala este 1.200 RON, platibili in doua rate egale.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefoanele (021) 319 19 00 / 319 19 01, prin E-mail (socolcristian1@yahoo.com, marinasmarius@yahoo.fr) sau accesand pagina web www.economie.ase.ro/masterat, Studii Economice Europene.

Ager Press, 07 sep 2006


(P) Culege roadele unui nou inceput cu imprumutul potrivit. Sume intre 100 si 500 de lei, rate fixe saptamanale sau lunare.