Subiecte Bacalaureat 2008 – Proba orala

Subiecte Bacalaureat 2008 – Proba orala Limba si literatura romana
Subiecte oral – Texte literare/ nonliterare

Subiecte Bacalaureat 2008 – Proba orala Limba moderna

Subiecte Bacalaureat 2008 – Proba orala Limba si literatura materna

Organizarea si desfasurarea probelor
La probele orale/practice, candidaţii intră în sala de examen în ordinea afişată, respectându-se ora prevăzută pentru fiecare grupă. Fiecare candidat prezintă comisiei documentul de identitate şi fişa individuală pentru consemnarea rezultatelor la examinările orale şi practice. Comisia de bacalaureat verifică identitatea fiecărui candidat.
La probele orale, candidatul extrage un bilet şi primeşte hârtie ştampilată pentru ciornă. El are dreptul la un al doilea bilet, caz în care nota va fi scăzută cu un punct. Pentru elaborarea răspunsurilor se acordă fiecărui candidat 10 – 15 de minute.

La examenul de limba şi literatura maghiară( proba C) candidaţii pot folosi culegeri de texte. Acestea vor fi verificate înainte de începerea examenului de către comisia de examinare.

Evaluarea candidatiilor
Examinarea orală/practică se realizează de către cei doi profesori examinatori de specialitate, membri ai comisiei.
La probele orale profesorii examinatori pot interveni cu întrebări lămuritoare sau suplimentare, de regulă după ce candidatul şi-a prezentat răspunsurile.
Examinarea la probele orale/practice se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 3 candidaţi.
Fiecare profesor examinator evaluează răspunsul candidatului de la probele orale/practice cu note întregi de la 1 la 10, în funcţie de baremul de evaluare, astfel încât diferenţa dintre notele celor doi profesori evaluatori să nu depăşească 1 punct.
Nota finală la proba respectivă se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate de cei doi examinatori.

Probele orale sunt eliminatorii. Candidatul care a obţinut o notă sub 5 (cinci) sau nu s-a prezentat la o probă orală este declarat “respins”, respectiv „neprezentat” la examenul de bacalaureat şi nu mai participă la probele următoare.

Sursa: www.bacalaureat2008.org & www.subiecte2008.edu.ro

Tag’uri: Bac 2008 : Stiri, noutati, variante bac 2008, subiecte bac 2008, rezolvari,rezolvari bac 2008,rezolvari variante bac 2008,rezolvari subiecte bac 2008,programe, metodologie,subiecte bacalaureat 2008 proba orala romana,engleza,franceza,germana,greaca,italiana,rusa,spanio


(P) Culege roadele unui nou inceput cu imprumutul potrivit. Sume intre 100 si 500 de lei, rate fixe saptamanale sau lunare.