Dictionar termeni fiscali

Abordare inovativa
Utilizarea unei metodologii de lucru care implica elemente de noutate, pe plan local, national sau mondial, care permit obtinerea unor rezultate mai bune decat in cazul altor metodologii.

Acord de parteneriat
Document prin care se stabilesc responsabilitatile si modul de colaborare pentru realizarea unui proiect sau activitati (vezi si “parteneriat”).

Acord de parteriat (UE)
Proces in care sunt implicati diversi actori care sunt uniti pentru a forma o asociatie functionala, lucrand pentru atingerea unui scop stabilit de comun acord. Acest proces este bazat pe principii democratice si sustinut prin structuri clar definite, incluzand si un proces de evaluare continua care asigura ca rezultatele aduc o valoare adaugata.

Acont
Suma platita inainte de primirea bunului, executarea lucrarii sau prestarea serviciului. Partea care da acontul pierde aceasta suma daca renunta la contract.

Acquis comunitar
Ansamblul reglementarilor legale precum si a politicilor si institutiilor care asigura implementarea si respectarea lor in Uniunea Europeana.

Act aditional
Conventie incheiata intre doua parti contractante prin care se modifica, se restrange sau se completeaza un contract preexistent.

Act constitutiv
Document prin care se stabileste cadrul legal in care va functiona o persoana juridica.

Activitati eligibile
Tipuri de activitati pentru care se poate solicita finantare printr-un proiect; lista lor difera functie de finantator si de programul de finantare.

Actiune cheie
Actiune esentiala pentru atingerea obiectivelor unui proiect.

Acreditiv
Dispozitia data de importator bancii sale de a rezerva (a bloca intr-un cont separat) o suma de bani din disponibilul propriu sau dintr-un eventual credit bancar, suma din care sa se faca plata marfii importate, daca aceasta corespunde conditiilor stipulate in acreditiv.
Actiune
Titlu de proprietate care reprezinta o fractiune indivizibila, de valoare egala, din capitalul social al unei societati pe actiuni.

An fiscal
Perioada de 12 luni calendaristice consecutive in care se inregistreaza obligatiile fiscale ale unei persoane juridice.

A.N.D.R.
Agentia Nationala de Dezvoltare Regionala

Anexa la contract
Document prin care se detaliaza anumite clauze ale unui contract (parametri tehnici sau calitativi, diverse conditii si termene etc.).

Anexele proiectului
Documente care insotesc o cerere de finantare; pot fi anexe obligatorii solicitate expres de finantator (buget, matrice cadru logic, acte constitutive ale solicitantului etc.) sau anexe facultative (care au valoare explicativa si justificativa pentru un proiect, de tipul studiilor de piata, a datelor statistice etc.).

Antet
Inscris in partea superioara a documentelor de corespondenta ale unei organizatii in care se indica denumirea completa, sigla, adresa, capitalul social, codul comercial, contul bancar (eventual obiectul de activitate etc.).

Analiza trendului
Analiza ratelor financiare ale unei firme, pe o perioada de mai multi ani, cu scopul de a scoate la iveala slabiciunile sau, dimpotriva, punctele forte ale firmei.
Anuitate
S uma de bani incluzind rambursarile si dobanda pentru un credit, suma care se plateste periodic (de obicei, anual).

Articol bugetar
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.

Audit al proiectului
Activitate de verificare a documentelor si inregistrarilor contabile realizate in cadrul unui proiect.

Autoritate de implementare
Institutie (publica sau privata) care implementeaza efectiv contractul de finantare incheiat de o anumita autoritate contractanta, asigurand organizarea si desfasurarea in bune conditii a licitatiei de proiecte, a evaluarii proiectelor depuse si a implementarii proiectelor castigatoare.

Autofinantare
Partea din capacitatea de autofinantare ramasa firmei dupa distribuirea dividendelor.

Avans
Prima transa dintr-un imprumut nerambursabil, acordata de obicei inainte de inceperea efectiva a activitatilor proiectului.

B
Banca corespondenta
Banca cu acces direct la reteaua interbancara internationala si care mijloceste transferurile internationale de fonduri pe care o alta banca nu le poate realiza in mod direct.

Barter
Modalitate de compensare a datoriilor dintre doua sau mai multe firme, prin care firmele nu mai sunt obligate sa-si achite datoriile in devize, ci le sting prin anularea datoriilor unele fata de altele.

Beneficiari
Persoane (fizice sau juridice) in folosul carora se produce schimbarea urmarita de proiect.

Bilant
Document de sinteza contabila in care se infatiseaza patrimoniul economic si juridic al unei organizatii la un moment dat. Se realizeaza obligatoriu periodic, conform legii, precum si ori de cate ori este considerat necesar.

Bilet la ordin
Instrument de credit prin care emitentul isi ia angajamentul de a plati, la o anumita data, o suma determinata beneficiarului sau celui care este posesorul legitim al titlului.
Bonitate
Capacitatea unei firme de a-si rambursa creditele contractate.

Buget
Previziunea cifrica a resurselor disponibile si a cheltuielilor aferente, corelata cu repartizarea de responsabilitati pentru realizarea obiectivelor firmei in conditii de rentabilitate.

C
Capacitate manageriala
Capacitate de a planifica, organiza, desfasura si controla anumite activitati.

Cambie (trata)
Titlu de credit si de plata care reprezinta ordinul dat de o persoana numita tragator, catre o alta persoana numita tras, de a plati o anumita suma, la scadenta si locul mentionat in titlul insusi, unei a treia persoane, numita beneficiar.
Capacitate de autofinantare
Indicator care reflecta potentialul financiar al firmei de a-si remunera capitalurile proprii si de a-si autofinanta politica de investitii.
Capitalizare de piata a firmei
Valoarea de piata a intregului pachet de actiuni ale unei firme.
Capital permanent
Include capitalul propriu si datoriile pe termen mediu si lung.
Capital propriu
Include capitalul social, rezervele, amortizarea, provizioanele reglementate, profitul net reinvestit.
Cash flow (flux de numerar)
Diferenta dintre incasarile si platile curente ale unei firme, pe o anumita perioada de timp.
Cash flow disponibil
Parte din profitul net care se distribuie investitorilor de capital dupa ce s-a platit impozitul pe profit si dupa ce s-a finantat cresterea economica a firmei.

Cerere de finantare
Document prin care este solicitat sprijinul unui finantator pentru acoperirea costurilor de functionare ale unui proiect; in acest scop, in cadrul cererii este prezentat detaliat proiectul, este argumentata necesitatea lui si sunt prezentate avantajele sale.

Cec
Instrument de plata prin care se da o instructiune scrisa unei banci de a plati cuiva valoarea mentionata in acea instructiune.Ciclul proiectului
Proces care cuprinde diferitele tipuri de activitati care au loc la momente diferite in timpul executarii proiectului.

Cheltuieli exceptionale

Cheltuieli care nu pot fi previzionate si nici planificate (amenzi, penalitati etc.).
Cheltuieli financiare
Sume platite actionarilor si asociatilor (dividendele), detinatorilor de obligatiuni emise de firma (dobanzile) si bancilor (comisioanele si dobanzile la credite).
Cheltuieli fixe
Cheltuieli care raman aceleasi odata cu modificarea in limite rezonabile (+/– 50%) a productiei (cheltuielile cu salariile personalului TESA, telefoanele, posta, publicitatea etc.). Cheltuielile fixe sunt variabile pe unitatea de produs (valoarea lor totala fiind constanta, inseamna ca valoarea pe unitatea de produs scade/creste odata cu cresterea/scaderea volumului productiei).
Cheltuieli variabile
Cheltuieli aflate in directa corelatie cu modificarea volumului productiei (cheltuielile cu materiile prime, materialele, utilitatile, salariile personalului direct productiv etc.). Cheltuielile variabile sunt constante pe unitatea de produs.
Ciclu de conversie a numerarului
Timpul necesar pentru ca toate cheltuielile efectuate pentru obtinerea unui produs sa fie recuperate, tot sub forma de numerar, prin vanzarea produsului. Cu cat este mai mare aceasta perioada, cu atat mai mare este pericolul lipsei de fonduri pentru desfasurarea normala a activitatii.
Cliring
Modalitate de compensare la nivel guvernamental a datoriilor dintre doua tari, prin cumularea creantelor fiecarei tari fata de cealalta si compensarea lor, urmand ca plata soldului sa se faca in devize.

Cofinantare (co-finantare)
Partea de finantare care trebuie asigurata de fiecare dintre partile implicate intr-un contract de finantare (finantator, respectiv solicitant si parteneri), in cazul unui contract de finantare nerambursabila.

Comodat
Primirea unui bun in folosinta, cu obligatia de a-l inapoia la momentul stabilit in aceeasi stare in care a fost primit.

Conditii de eligibilitate
Conditii obligatorii pe care trebuie sa le indeplineasca o persoana juridica, grup de persoane fizice sau persoana fizica individuala pentru a avea dreptul de a participa la o licitatie de proiecte de finantare.

Continuitatea proiectului
Continuarea activitatilor esentiale ale unui proiect, chiar la scara mai redusa, dupa incetarea finantarii nerambursabile, astfel incat grupurile tinta sa obtina in continuare beneficii.

Compensare (compensatie)
Stingerea obligatiilor de plata reciproce intre doua sau mai multe firme, pana la concurenta obligatiei celei mai mici.
Contract de gaj
Contract prin care cel care garanteaza transmite bunul celui caruia se garanteaza, dar fara a transmite si dreptul de proprietate; acesta va fi transmis doar in cazul in care este necesara executarea garantiei (a gajului).
Control financiar
Ansamblul proceselor prin care performantele financiare ale firmei sunt masurate si comparate cu obiectivele stabilite initial prin lucrarile de previziune; masurarea si compararea au drept scop eliminarea deficientelor constatate si integrarea abaterilor pozitive.

Contractare
Procesul de semnare si derulare a unui contract de finantare intre finantator si beneficiar (castigatorul unei licitatii de proiecte de finantare).

Contributie in natura
Poate fi reprezentata de cladiri, echipamente, munca voluntara, alte bunuri sau servicii – apartinand solicitantilor de finantari nerambursabile sau partenerilor acestora din proiectele depuse.

Cost direct
Cost legat direct numai de o anumita activitate sau proiect (salariile persoanelor care desfasoara activitatea respectiva etc.).

Cost indirect
Cost legat de functionarea de ansamblu a unei organizatii care desfasoara mai multe activitati (cheltuielile de asigurare a sediului organizatiei etc.).

Costuri eligibile
Cheltuieli acceptate in cadrul bugetului unui anumit proiect; lista lor difera functie de finantator si de programul de finantare.

Costuri neeligibile
Cheltuieli care nu sunt acceptate in cadrul bugetului unui anumit proiect; lista lor difera functie de finantator si de programul de finantare.

Creditarea unui cont bancar
Operatie prin care creste valoare disponibilului dintr-un cont bancar.

Creante
Sume datorate firmei.
Credite pe termen lung
Credite pe termen de peste 5 ani.
Credite pe termen mediu
Credite pe termen intre 1 si 5 ani.
Credite pe termen scurt
Credite pe termen sub 1 an.
Credit-scoring
Notatie prin care banca evalueaza performantele economice ale firmei solicitante in vederea acordarii creditului.

Cuantificarea rezultatelor
Stabilirea unor valori numerice pentru rezultatele unui proiect.

D
Data limita
Data pana la care pot fi depuse si inregistrate in evidentele organizatorului licitatiei proiecte pentru care se solicita finantare nerambursabila. De regula, aceasta data se refera la momentul cand este primit un proiect de organizatorul licitatiei, nu la momentul expedierii lui catre organizator (prin posta, curier etc.) . Proiectele ajunse dupa aceasta data sunt primite si inregistrate, dar sunt declarate necastigatoare si nu participa la licitatie.

Debitarea unui cont bancar
Operatie prin care scade valoare disponibilului dintr-un cont bancar.

Decont
Document prin care o persoana justifica o anumita cheltuiala catre o persoana juridica.Decontare
(1) Operatiune contabila prin care se inregistreaza in evidentele contabile ale unei persoane juridice folosirea unei sume de bani primite.
(2)Operatie care consta in realizarea de plati si, respectiv, de incasari, astfel incat are loc lichidarea unor obligatii de plata.

Delegat
Persoana imputernicita sa actioneze in numele unei persoane juridice pe un timp determinat, pentru a indeplini anumite servicii.

Delegatie
Document prin care o persoana isi exercita anumite atributii acordate si prin care se atesta indeplinirea misiunii (vezi si “delegat”).

Discount

Procent – din valoarea nominala a unui bun vandut – cu care se micsoreaza valoarea efectiva de platit de catre cumparator.
Dividend
Cota-parte din profitul net obtinut de firma, platita periodic fiecarui actionar, proportional cu cota acestuia de participare la capitalul social.
Dobanda
(1) remuneratie a capitalurilor puse la dispozitia firmei de catre banca;
(2) remunerarea primita pentru depozitele bancare ale firmei.
Durata medie de incasare a clientilor (perioada medie de colectare)
Numarul de zile scurse intre momentul vanzarii si momentul primirii efective a banilor aferenti acesteia.

Durabilitatea proiectului
Continuarea activitatilor esentiale ale unui proiect, chiar la scara mai redusa, dupa incetarea finantarii nerambursabile, astfel incat grupurile tinta sa obtina in continuare beneficii (sens sinonim “continuitatea proiectului”).

E
Efecte multiplicatoare
Posibilitatile de replicare si extindere a rezultatelor unui proiect.

Efect de levier financiar
Masoara capacitatea firmei de a investi capitalul imprumutat la o rata superioara ratei dobanzii.
EPS ( earning per share – profit net pe actiune)
Castigul pe care un actionar il obtine din detinerea unei actiuni la o anumita societate. Este recomandabil ca valoarea sa sa fie cat mai mare.

Eligibilitatea proiectului
Conditii obligatorii pe care trebuie sa le indeplineasca un proiect pentru a avea dreptul de a participa la o licitatie in vederea obtinerii unei finantari nerambursabile.

Evaluare
Analiza modului de desfasurare a unor activitati sau a unui proiect, a modului in care au fost indeplinite obiectivele stabilite initial si a rezultatelor obtinute, precum si indicarea unor actiuni corective necesare pentru atingerea obiectivelor prevazute initial.

Expert
Persoana fizica sau juridica care are cunostinte si experienta importanta intr-un anumit domeniu.

Expertiza manageriala
Cunoastere extinsa si aprofundata a unor probleme din domeniul managementului.

Expertiza tehnica
Cunoastere extinsa si aprofundata a unor probleme cu caracter tehnic.

Extindere
Marirea numarului de membri ai grupului tinta, includerea unor grupuri tinta noi, dezvoltarea activitatilor curente sau realizarea de noi activitati in cadrul unui proiect.

Extras de cont
Document care indica intrarile, iesirile si disponibilitatile de numerar dintr-un anumit cont bancar.

Excedent brut de exploatare
Diferenta dintre valoarea adaugata, pe de o parte, si impozitele, taxele si cheltuielile de personal, pe de alta parte.

F

Factoring
Contract incheiat intre o parte denumita aderent, furnizoare de marfuri sau prestatoare de servicii, si o societate bancara sau o institutie financiara specializata, denumita factor, prin care aceasta din urma ii asigura aderentului finantarea, urmarirea creantelor si protectia riscurilor de credit; aderentul cedeaza factorului, cu titlu de vanzare sau de gaj, creantele aparute din vanzarea de bunuri sau prestarea de servicii pentru terti.
F.D.S.C.
Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii CivileFinantare nerambursabila
Suma acordata cu titlu nerambursabil in scopul desfasurarii anumitor activitati din cadrul unui proiect agreat de finantator.

Fond de rulment

Volumul activelor circulante (disponibilitati banesti, stocuri, creante) ale firmei din care s-au scazut pasivele curente ale acesteia (obligatiile pe termen scurt – furnizori, impozite, salarii etc.).
Fond de rulment strain
Surse atrase de la parteneri (plati in avans) sau imprumutate de la banci.
Forfetare
Contract prin care un vanzator/prestator de servicii isi vinde creantele pe care le are fata de un cumparator/beneficiar unei societati bancare sau unei institutii financiare specializate, contra unei taxe, numita taxa de forfetare.

F.R.D.S.
Fondul Roman pentru Dezvoltare Sociala

Furnizori
Persoane fizice sau juridice care ofera (contra cost sau cu titlu gratuit) diferite bunuri, desfasoara lucrari si presteaza servicii necesare pentru desfasurarea unor activitati.

G
Goodwill (fond comercial)

Diferenta intre valoarea de vanzare din contract a unei firme si valoarea insumata a activelor sale individuale. Goodwill-ul este un activ necorporal care apare atunci cand se vinde/cumpara o afacere.

Grad de indatorare
Arata limita pana la care firma este finantata din alte surse decat fondurile sale proprii.
Grad de lichiditate
Exprima usurinta cu care un activ poate fi trans-format in bani. Cel mai lichid activ este reprezentat de banii de care firma dispune in casierie sau in contul curent bancar.

Grant
Suma de bani acordata sub forma de finantare nerambursabila pentru un anumit proiect, in scopul promovarii unei politici a Uniunii Europene.

Grup tinta
Grup de persoane fizice sau juridice (definite ca arie geografica, domeniu de activitate etc.) carora li se adreseaza direct un proiect, prin intermediul carora un proiect isi propune sa realizeze o schimbare; membrii grupului tinta se pot regasi intre beneficiarii proiectului.

I
I.M.M. / S.M.E.
Intreprindere Mica sau Mijlocie / Small and Medium Enterprise (vezi si “intreprindere”; “microintreprindere”; “intreprindere mica”; “intreprindere mijlocie”).

Impact
Efect (pozitiv sau negativ) al unui proiect sau activitati, dupa terminarea acesteia, asupra unei anumite stari de fapt (de exemplu, reducerea ratei somajului intr-o anumita regiune), asupra unei organizatii (de exemplu, perfectionarea personalului in domeniul activitatilor de consiliere a cetatenilor) sau persoane fizice (de exemplu, cresterea gradului de informare privind drepturile cetatenesti). In analiza impactului trebuie avute In vedere grupurile tinta ale proiectului precum si alti beneficiari directi si indirecti.

Impact structural
Modificarea unor componente ale structurii organizatorice ale unei organizatii ca efect al derularii unui proiect sau al unei activitati.

Implementare
Transpunerea in realitate a unui plan de activitate.

Inchiriere
A da sau a lua in folosinta temporara un anumit bun in schimbul unor plati periodice (chirie).

Indemnizatie
(1) Suma de bani platita unei persoane fizice in plus fata de salariu, pentru o munca prestata in plus sau de o calitate superioara.
(2) Suma de bani platita unei persoane angajate pe o perioada limitata.

Indicator
Expresie numerica cu ajutorul careia se caracterizeaza un anumit fenomen economic.

Intreprindere
Orice forma de organizare a unei activitati economice, autonoma patrimonial si autorizata, potrivit legilor in vigoare, sa faca acte si fapte de comert, in scopul obtinerii de profit prin realizarea de bunuri materiale sau prestari de servicii, din vanzarea acestora pe piata.

Intreprindere mica
Intreprindere care are intre 10 si 49 salariati, are o cifra de afaceri anuala echivalenta de pana la 8 mil. EUR si nu are ca actionar sau asociat (care sa detina peste 25% din capitalul social) nici o persoana juridica care are peste 250 de angajati.
Nu sunt incluse societatile bancare, societatile de asigurare si reasigurare, societatile de administrare a fondurilor financiare de investitii, societatile de valori mobiliare si societatile cu activitate exclusiva de comert exterior, precum si persoanele fizice si juridice a caror activitate principala o reprezinta cumpararea si revanzarea de produse sau inchirierea de bunuri mobile sau imobile.

Intreprindere mijlocie
Intreprindere care are intre 50 si 249 salariati, are o cifra de afaceri anuala echivalenta de pana la 8 mil. EUR si nu are ca actionar sau asociat (care sa detina peste 25% din capitalul social) nici o persoana juridica care are peste 250 de angajati.
Nu sunt incluse societatile bancare, societatile de asigurare si reasigurare, societatile de administrare a fondurilor financiare de investitii, societatile de valori mobiliare si societatile cu activitate exclusiva de comert exterior, precum si persoanele fizice si juridice a caror activitate principala o reprezinta cumpararea si revanzarea de produse sau inchirierea de bunuri mobile sau imobile.

Incasso
Ordinul de incasare pe care exportatorul unei marfi il da bancii importatorului pentru decontarea marfurilor/serviciilor livrate/efectuate.
Inflatie
Exces de masa monetara in raport cu cantitatea de bunuri si servicii care ii asigura acoperirea.
Investitie
Schimbarea unei sume de bani existente si disponibile cu speranta obtinerii in viitor a unor venituri mai mari, dar probabile.
I.S.P.A.
Instrumentul pentru Politici Structurale pentru Pre-Aderare

L

Leasing
Operatiunea prin care locatorul/finantatorul transmite utilizatorului, pentru o perioada determinata, dreptul de folosinta asupra unui bun al carui proprietar este (locatorul); dreptul de folosinta asupra bunului se transmite la solicitarea utilizatorului, contra unei plati periodice, denumita rata de leasing. La sfarsitul perioadei de leasing, locatorul/finantatorul se obliga sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a inceta raporturile contractuale.
Lichiditate
Capacitatea unei firme de a-si onora efectiv toate obligatiile pe termen scurt (sumele de plata pe termen mai scurt de un an). O firma cu un grad redus de lichiditate poate ajunge in stare de insolvabilitate (imposibilitatea platii datoriilor scadente) chiar daca situatiile financiar-contabile arata venituri apropiate de cele previzionate (daca facturile emise nu sunt si incasate).

Licitatie de proiecte
Procedura competitionala de acordare de fonduri nerambursabile pe baza de proiecte, derulata dupa reguli speciale, care are ca rezultat atribuirea fondurilor catre proiectele care obtin punctajele cele mai bune in cadrul evaluarii specifice realizata de catre un comitet de evaluare constituit in acest scop.

M
Management financiar
Ansamblul principiilor, metodelor, instrumentelor si obiectivelor specifice ale firmei, in interdependenta lor dinamica, avand drept scop optimizarea constituirii si utilizarii resurselor economico-financiare.

Microintreprindere
Intreprindere care are pana la 9 salariati, are o cifra de afaceri anuala echivalenta de pana la 8 mil. EUR si nu are ca actionar sau asociat (care sa detina peste 25% din capitalul social) nici o persoana juridica care are peste 250 de angajati.
Nu sunt incluse societatile bancare, societatile de asigurare si reasigurare, societatile de administrare a fondurilor financiare de investitii, societatile de valori mobiliare si societatile cu activitate exclusiva de comert exterior, precum si persoanele fizice si juridice a caror activitate principala o reprezinta cumpararea si revanzarea de produse sau inchirierea de bunuri mobile sau imobile.

Model de buna practica
Modalitate de organizare si desfasurare a unui proces considerata similara unui standard de calitate.

Monitorizare
Activitate de colectare sistematica de informatii privind modul de desfasurare si rezultatele anumitor activitati. Constituie o etapa indispensabila pentru desfasurarea evaluarii activitatilor respective.

N

Necesar de fond de rulment
Element de activ reprezentand activele circulante care trebuie finantate din fondul de rulment.
O
Obligatiune
Titlu de credit care confera cumparatorului un drept de creanta asupra capitalului investit si asupra dobanzii nominale.

Obiectiv
Rezultat care trebuie obtinut in efortul de atingere a scopului unui proiect.

O.N.G.
Organizatie Ne-Guvernamentala

Ordin de compensare
Document justificativ de inregistrare in contabilitate a stingerii creantelor si a datoriilor care au facut obiectul compensarii. Este emis de Serviciul de compensare al Institutului de Management si Informatica din cadrul Ministerului Industriei si Resurselor.
Ordin de plata
Dispozitia data bancii de un titular de cont bancar de a i se plati neconditionat detinatorului acestui titlu suma de bani inscrisa pe ordin.
P
Parte sociala
Titlu de proprietate care reprezinta o fractiune din capitalul unui S.R.L.
Participatie
Actiuni sau parti sociale ale unei firme detinute de o alta firma.

Parteneriat
Asociere temporara (in proiecte, de regula, fara personalitate juridica) a mai multor persoane juridice sau fizice in vederea desfasurarii anumitor activitati.

Parteneriatul pentru Aderare
Parteneriatul pentru Aderare este documentul agreat de catre Uniunea Europeana si tara candidata, reprezentand cadrul unic in care sunt prevazute ariile prioritare de dezvoltare si resursele disponibile in cadrul asistentei de pre-aderare.

PER ( price earning ratio – coeficient de capitalizare)
Numarul de ani in care cumparatorul unei actiuni recupereaza valoarea de piata a acestei investitii. Este recomandabil ca PER sa fie cat mai mic.
Perioada de conversie a stocurilor
Timpul necesar pentru transformarea materiei prime in produse si apoi pentru vanzarea acestora. Cu cat aceasta perioada este mai mare, cu atat ciclul de conversie a numerarului este mai mare.
Perioada de credit
Intervalul de timp oferit clientilor din momentul vanzarii unui produs pana in momentul platii contravalorii acestuia.
Plan de productie
Are ca principal obiectiv armonizarea prevederilor bugetului vanzarilor cu capacitatea productiva a firmei, in conditiile satisfacerii cat mai complete a prevederilor comerciale si in conditiile utilizarii cat mai depline a capacitatii de productie.

Plan de actiune
Suita de activitati ordonate astfel incat sa fie atins un anumit scop.

Program de finantare
Forma de asistenta financiara prin care un finantator acorda fonduri si controleaza modul de utilizare a acestora.

Programul National de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana (P.N.A.R.)
Programul National de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana (P.N.A.R.) este complementul Parteneriatului pentru Aderare, in care sunt detaliate etapele prevazute de Guvernul Romaniei in vederea armonizarii legislatiei romanesti cu legislatia comunitara (Programul National de Adoptare a Acquis-ului Comunitar). Incepand cu anul 1999, la acest program este anexat Planul National de Dezvoltare.

Proiect
Set de actiuni executate intr-o perioada de timp, cu momente bine definite de inceput si de sfarsit, cu un scop clar al lucrarilor de efectuat, cu un buget propriu si cu un nivel specificat al rezultatelor de obtinut.

Proiect de finantare
Un proiect destinat a fi prezentat unui finantator pentru obtinerea unei finantari.

Promovare
Activitatea de sustinere in mod public a unei idei, activitati, proiect.

Politica de dividend
Optiunea firmei intre distribuirea partiala sau totala a profitului net sub forma de dividende si/sau capitalizarea partiala sau totala a acestuia.
Politica de indatorare
Are in vedere raportul dintre datoriile ban-care si fondurile proprii (capital social, rezerve, amortizare, profit net reinvestit). |ndatorarea are o influenta pozitiva asupra sporirii averii firmei daca rata rentabilitatii economice este mai mare decat rata dobanzii.
Portofoliu de actiuni
Totalitatea titlurilor (actiuni, obligatiuni) pe care un investitor le detine la un moment dat.
Prag de rentabilitate
Acel nivel al productiei sau al vanzarilor unei firme la care cheltuielile totale sunt egale cu incasarile din vanzarea productiei.

Profit net pe actiune (vezi EPS)

Provizioane
Fonduri create pe seama cheltuielilor, destinate acoperirii fluctuatiilor de curs valutar, cresterii de preturi si acoperirii de pierderi si cheltuieli latente pe care evenimentele survenite sau in curs le fac probabile (de exemplu pentru litigii, pentru garantii acordate clientilor etc.). Fiind create prin includerea in cheltuielile exceptionale ale firmei, acestea influenteaza, prin reducere, profitul impozabil, creandu-se temporar un avantaj fiscal pentru firma. Ulterior, pe masura folosirii provizioanelor, beneficiile cresc, urmand a fi impozitate.

Publicitate
Difuzarea in public a unor informatii privind o activitate sau proiect.

R
Raport anual
Document cu periodicitate anuala in care este prezentat stadiul de derulare si rezultatele unei activitati sau proiect.

Raport de monitorizare
Raport care prezinta situatia desfasurarii unui proiect in functie de planul de lucru stabilit anterior; deseori, este realizat de un observator extern.

Raport final de activitate
Instrument de monitorizare a implementarii unui proiect, elaborat de conducatorul (managerul) proiectului la incheierea implementarii proiectului, pe baza compararii stadiului final obtinut cu cel prevazut in planificarea initiala a proiectului.

Raportare
Activitate, de regula periodica, de informare privind modul de desfasurare a unui proiect, modul in care sunt indeplinire obiectivele stabilite si propuneri de imbunatatire a functionarii ulterioare a proiectului.

Raportul periodic al Comisiei Europene asupra progreselor Romaniei
Raportul periodic al Comisiei Europene asupra progreselor Romaniei in vederea indeplinirii criteriilor de aderare este evaluarea facuta de Comisia Europeana, raport la care Romania raspunde printr-o Opinie, urmand discutii cu reprezentantii Comisiei.

Randamentul pe actiune
Indicator al politicii de dividend, care arata rentabilitatea capitalului plasat in actiuni. Este recomandabil ca valoarea lui sa fie cat mai mare.
Rata curenta
Masura in care drepturile creditorilor pe termen scurt sunt acoperite de valoarea activelor care pot fi transformate, la nevoie, in bani lichizi.
Rata de acoperire a dobanzilor
Masura in care veniturile pot sa scada fara sa apara probleme financiare pentru firma cauzate de incapacitatea acesteia de a-si plati dobanzile anuale.
Rata de leasing
(1) in cazul leasingului financiar, cota-parte din valoarea de intrare a bunului si a dobanzii de leasing. Dobanda de leasing reprezinta rata medie a dobanzii pe piata romaneasca;
(2) in cazul leasingului operational, cota de amortizare calculata in conformitate cu actele normative in vigoare si un beneficiu stabilit de partile contractante.
Rata indatorarii
Arata cat la suta din totalul fondurilor de care dispune firma provine din credite.
Rata marjei cheltuielilor variabile
Diferenta dintre nivelul cheltuielilor totale (100% sau 1) si nivelul cheltuielilor variabile (raportul dintre cheltuielile variabile si cele totale).
Rata profitului
Arata profitul obtinut la o unitate monetara cifra de vanzari.
Rata rentabilitatii economice
Masoara gradul de rentabilitate a intregului capital investit in firma.
Rata rentabilitatii financiare
Masoara gradul de rentabilitate a investitiei facute de actionari prin cumpararea de actiuni/parti sociale la o firma.

Redeventa Suma de bani platita periodic de catre persoane care au concesionat anumite bunuri (sisteme de utilitati publice, terenuri, diverse lucrari etc.) sau care au contractat licente prin know-how.

Rentabilitate
Exprima eficienta activitatii firmei, in sensul capacitatii acesteia de a obtine profit din activitatea desfasurata.

Refinantare
Utilizarea de catre un beneficiar de finantare nerambursabila a fondurilor primite pentru acordarea, mai departe, de finantare pentru alte organizatii.

Registru
Condica in care sunt consemnate operatiuni diverse ale unei organizatii (de exemplu, registrele contabile).

Relevanta
Indeplinirea cel putin a unor conditii minime privind diverse criterii de analiza a proiectelor de finantare.

Replicare
Obtinerea de rezultate similare celor obtinute prin derularea unui proiect intr-o alta zona geografica decat zona in care a functionat proiectul respectiv.

Revolving
Tip de fond de creditare in care noi credite pot fi acordate pe masura ce sunt returnate cele acordate anterior.

Rezultat
Efect al unei activitati.
Risc
Situatie nefavorabila (care poate impiedica buna desfasurare a unui proiect) posibila a avea loc cu o anumita probabilitate.

S

S.A.P.A.R.D.
Programul Special de Pre-Aderare pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala

Scop
Situatie dorita, pentru atingerea careia este organizat si implementat un anumit proiect.

Scadenta
Data la care trebuie sa fie efectuata o prestatie, ca de exemplu rambursarea unei datorii.
Scont
O forma de credit acordat de catre o banca posesorului unui titlu de credit (cambie, bilet la ordin); la prezentarea pentru scontare, banca ii achita posesorului contravaloarea inainte de scadenta, percepandu-i un comision (taxa scontului).
Scontare
Cumpararea de catre o banca a unor titluri de creanta (cambie, bilet la ordin, warant, conosament) pe termen scurt, inainte ca aces-tea sa ajunga la scadenta.
Scrisoare de garantie bancara
Inscris prin care o banca, denumita banca garanta, se angajeaza in mod ferm ca, in cazul in care o anumita firma, denumita debitor, nu isi executa angajamentul asumat prin contract si la care se refera garantia, sa plateasca ea insasi contravaloarea in favoarea unei alte firme, denumita beneficiar.

Sinergie
Cresterea efectului obtinut prin utilizarea unui ansamblu de resurse peste suma efectelor care pot fi obtinute prin utilizarea separata a fiecarei resurse din cadrul ansamblului.

Sistem informational
Ansamblu organizat de elemente dependente intre ele (metode, persoane, infrastructura tehnica) care permite si asigura realizarea transferului de informatii intre diferite entitati.

Societate civila
Societatea civila este formata din cetateni, asociati sub diferite forme, care au aceleasi interese si care isi dedica timpul, cunostintele si experienta pentru a-si promova si apara aceste drepturi si interese. Acest concept are in vedere formele asociative – de tip apolitic, care nu sunt parti ale unei institutii fundamentale a

Solvabilitate
Gradul in care firma poate face fata obligatiilor de plata. O firma insolvabila nu isi mai poate plati datoriile scadente.
Stoc
Cantitate de resurse materiale carora le corespund, din punct de vedere financiar, fonduri banesti imobilizate. Stocurile se exprima fizic si valoric, cu mentiunea ca pot fi exprimate uneori si in numar de zile.

Solicitant
Persoana fizica sau juridica care depune in nume propriu un proiect in cadrul unei licitatii organizate in vederea acordarii de finantari nerambursabile. In cazul castigarii licitatiei, solicitantul devine beneficiarul finantarii.

Solicitanti eligibili
Solicitanti care indeplinesc criteriile minime impuse de finantator (referindu-se, de regula, la forma juridica de organizare, experienta, situatie financiar-contabila etc.).

Statut
Document constitutiv prin care se stabileste modul de organizare si functionare a unei persoane juridice.

Subventie
Ajutor banesc acordat de stat, de o organizatie etc. unei alte organizatii sau persoane.

Sustenabilitate
Proprietatea rezultatelor si efectelor unui proiect de a se mentine intr-o perioada mai lunga de timp, dupa finalizarea proiectului

T

Termen de recuperare a investitiei
Numarul de ani in care investitorul isi recupereaza investitia.
Titlu de credit
Document de expresie a relatiilor de credit, respectiv a relatiilor dintre debitori si creditori
Trezorerie neta
Diferenta dintre fondul de rulment si necesarul de fond de rulment.

Transa de finantare
Suma de bani, reprezentand un anumit procent din suma totala acordata sub forma de finantare nerambursabila, primita de beneficiar pentru finantarea activitatilor proiectului in perioada urmatoare, pana la primirea transei urmatoare.

V

Valoare adaugata
Cresterea de valoare obtinuta din utilizarea factorilor de productie (tehnic, uman, capital), peste valoarea bunurilor si serviciilor achizitionate de la terti, in cadrul activitatii curente a firmei.
Valoare de intrare
In cazul leasingului, valoarea la care a fost achizitionat bunul de catre finantator, respectiv costul de achizitie.
Valoare de piata a unei actiuni
Valoarea stabilita in cursul tranzactionarii la Bursa de Valori Bucuresti, ca rezultat al cererii si ofertei. Poate sa difere de valoarea nominala a actiunii respective (sa fie mai mare sau mai mica).
Valoare nominala a unei actiuni
Banii pe care actionarii i-au depus initial, la inceperea afacerii, pentru fiecare actiune emisa; aceasta valoare este inscrisa pe actiune.
Valoare reziduala
In cazul leasingului, valoarea la care, la expirarea contractului de leasing, se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului, catre utilizator.

Vademecum
Document cadru care se refera la modul in care se acorda finantari nerambursabile, in baza unor licitatii de proiecte.

Venituri exceptionale
Venituri care nu pot fi previzionate si nici planificate (vanzarea unor active inca neamortizate, despagubiri primite in urma unor evenimente asigurate etc.).
Venituri financiare
Sume obtinute ca urmare a detinerii unor titluri de proprietate (dividendele) sau de plasament (dobanzile), sume obtinute din operatiuni de schimb valutar (diferenta pozitiva de curs valutar) si sume obtinute ca urmare a depozitelor bancare (dobanda la depozite).
Virament
Plata fara numerar, care se efectueaza prin intermediul sistemului bancar cu ajutorul ordinului de plata si al cecului.

Voluntar
Persoana care desfasoara activitati in cadrul unui proiect fara a primi pentru aceasta nici o remuneratie.


(P) Culege roadele unui nou inceput cu imprumutul potrivit. Sume intre 100 si 500 de lei, rate fixe saptamanale sau lunare.Alte articole asemanatoare: