Plata defalcata TVA incepand cu 1 ianuarie 2018

Incepand cu 01 ianuarie 2018, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA au obligatia sa deschida si sa utilizeze, cel putin un cont de TVA pentru incasarea si plata TVA, avand obligatia de efectua plata defalcata a TVA pentru toate livrarile de bunuri/prestarile de servicii taxabile din punct de vedere a TVA (practic, plata furnizorului se va face prin 2 ordine de plata, valoarea fara TVA in cont normal, iar valoarea TVA-ului in contul special de TVA; respectiv incasarile de la clienti se vor realiza in 2 conturi, cel de TVA pt valoarea TVA si cel curent pentru valoarea fara TVA). Nu exista obligatia platii defalcate in cazul facturilor care cuprind operatiuni supuse regimului special (vezi agentii de turism, second hand).

Atentie, sumele din contul de TVA sunt restrictionate in sensul in care este interzisa utilizarea banilor din contul de TVA in alte scopuri decat plata Tva achizitii, plata Tva buget de stat, sume transferate intr-un alt cont de TVA, corectii si alte situatii exceptionale pt care este nevoie de aprobarea scrisa a ANAF.

Conturile de TVA pot fi deschise automat de catre institutiile de credit, fara sa fie nevoie de vreo cerere din partea societatii. Societatile au dreptul apoi, dupa ce primesc comunicarea din partea bancii sa opteze pentru pastrarea contului sau renuntarea la cont, in termen de 90 zile fara costuri suplimentare cu conditia sa nu fi derulat tranzactii prin cont.

Pot fi deschise conturi de TVA la mai multe banci.

Trezoreria statului va deschide automat conturi de TVA pentru toti agentii economici inregistrati in scopuri de TVA, conturile urmand sa fie publicate pe site-ul ANAF (nu vor fi comisioane la trezoreria statului, dar nu exista nici internet banking.. deci vor fi numeroase drumuri la ghiseu).

Persoanele fizice impozabile care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA nu au obligatia platii defalcate a TVA-ului pt achzitiile de la platitori de TVA.

In cazul incasarilor in numerar sau prin card bancar, persoanele impozabile sunt obligate ca in termen de maxim 7 zile lucratoare sa vireze in contul de TVA:

tva aferenta incasarilor prin utilizarea cardurilor bancare

-tva aferenta incasarilor de la persoanele fizice impozabile neinregistrate in scopuri de TVA

-diferenta intre TVA aferenta incasarilor in numerar si TVA aferenta platilor in numerar efectuate intr-o zi

-TVA aferenta facturilor emise inainte de data de 01.01.2018 si incasate dupa aceasta data

In situatia platilor partiale a facturilor, fiecare plata se considera ca include TVA. In cazul facturilor in care sunt inscrise operatiuni supuse mai multor taxe, persoana impzabila este obligata sa aloce sumele platite cu prioritate pentru operatiunile supuse regimului normal de taxare, in ordinea descrescatoare a cotelor.

In cazul in care creantele rezultate din livrari de bunuri/presatri de servicii sunt cesionate, cel care peia creanta are obligatia sa plateasca in contul de TVA al furnizorului/prestatorului cedent contravaloarea TVA din factura care face obiectul cesiunii. In situatia in care suma primita de la cel care preia creanta este inferioara taxei pe valoare adaugata din factura care face obiectul cesiunii, la data incasarii acestei sume, furnizorul/prestatorul cedent vireaza diferenta in contul propriu de TVA.

In situatia in care un furnizor nu comunica contul de TVA catre beneficiar, beneficiarii au obligatia sa plateasca suma reprezentand TVA in contul de TVA deschis la Trezoreria Statului si publicat pe site-ul ANAF.

Contraventii si sanctiuni

a)plata TVA de către persoanele impozabile în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului, dacă nu se corectează plata eronată prin plata TVA în contul de TVA ai furnizorului/prestatorului în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii eronate, dar corecţia se realizează în maximum 30 de zile de la data plăţii eronate; se sanctioneaza cu penalitate de 0,06% pe zi din suma plătită eronat, începând cu ziua efectuării plăţii eronate până la data corectării acesteia prin plata în contul de TVA al furnizorului/prestatorului, dar nu mai mult de 30 de zile de la data efectuării plăţii eronate;

b)plata TVA de către persoanele impozabile, în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului, dacă nu se corectează plata eronată prin plata TVA în contul de TVA al furnizorului/prestatorului în termen de maximum 30 de zile de la data efectuării plăţii eronate; amendă egală cu 50% din suma reprezentând TVA plătită eronat în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului

c)plata TVA din alt cont decat cel de TVA, dacă nu se corectează plata eronată prin plata TVA din contul de TVA propriu în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii eronate, dar corecţia se realizează în maximum 30 de zile de la data plăţii eronate; penalitate de 0,06% pe zi din suma plătită eronat, începând cu ziua efectuării plăţii până la data plăţii din contul de TVA, dar nu mai mult de 30 de zile de la data efectuării plăţii eronate;

  1. d)plata TVA din alt cont decat cel de TVA, dacă nu se corectează plata eronată prin plata TVA din contul de TVA propriu în termen de maximum 30 de zile de la data efectuării plăţii eronate;amendă egală cu 10% din suma reprezentând TVA plătită eronat din alt cont decât contul de TVA propriu;

e)necomunicarea catre beneficar a contului de TVA; amenda de la 2000 la 4000 lei

f)persoanele impozabile care in termen de 7 zile lucratoare nu vireaza in contul de TVA taxa aferenta incasarilor prin utilizarea cardurilor bancare, tva aferenta incasarilor de la neplatitorii de TVA, diferenta intre TVA aferenta incasarilor in numerar si TVA aferenta platilor in numerar efectuate intr-o zi, TVA aferenta facturilor emise inainte de data de 01.01.2018 si incasate dupa aceasta data, dacă corecţia se efectuează în termen de maximum 30 de zile de la data la care a “intervenit obligaţia de virare/depunere a sumelor; penalitate de 0,06% pe zi începând cu ziua în care trebuie virată/depusă suma până la data virării/depunerii acesteia în contul de TVA, dar nu mai mult de 30 de zile de la data la care a intervenit obligaţia de virare/depunere a sumelor

g)persoanele impozabile care in termen de 7 zile lucratoare nu vireaza in contul de TVA taxaaferenta incasarilor prin utilizarea cardurilor bancare, tva aferenta incasarilor de la neplatitorii de TVA, diferenta intre TVA aferenta incasarilor in numerar si TVA aferenta platilor in numerar efectuate intr-o zi, TVA aferenta facturilor emise inainte de data de 01.01.2018 si incasate dupa aceasta data, dacă nu se efectuează corecţia în termen de maximum 30 de zile de la data la care a intervenit obligaţia de virare/depunere a sumelor; amendă egală cu 10% din suma reprezentând TVA nevirată/nedepusă în contul de TVA;

h)nerespectarea de către persoanele impozabile o obligatiilor privind cesiunea si conturile de garantii, dacă nu se efectuează virarea/depunerea în contul de TVA în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data la care a intervenit această obligaţie, dar corecţia se efectuează în termen de maximum 30 de zile de la data la care a intervenit obligaţia de virare a sumelor; penalitate de 0,06% pe zi începând cu ziua în care trebuie virată suma până la data virării acesteia în contul de TVA, dar nu mai mult de 30 de zile de la data la care a intervenit obligaţia de virare a sumelor.

  1. i)nerespectarea de către persoanele impozabile o obligatiilor privind cesiunea si conturile de garantii, dacă nu se efectuează virarea/depunerea în contul de TVA în termen de maximum 30 de zile de la data la care a intervenit această obligaţie;amendă egală cu 10% din suma reprezentând TVA nevirată/nedepusă în contul de TVA;

Practic, pentru orice eroare exista un termen de 7 zile lucratoare in care se pot face corectii fara sa fie implicate amenzi si penalitati. Dacă însă corectarea nu se va face în acest termen, autoritățile vor aplica contravenientului o amendă în cuantum de 0,06% pe zi din valoarea de TVA, dar pentru o perioadă nu mai mare de 30 de zile de la data efectuării tranzacției eronate. Daca corectiile nu se fac in acest termen de 30 de zile se vor aplica amenzile de 50% respectiv 10% din valoarea TVA.


(P) Culege roadele unui nou inceput cu imprumutul potrivit. Sume intre 100 si 500 de lei, rate fixe saptamanale sau lunare.Alte articole asemanatoare: