Erste Group, profit record de 1,26 miliarde de euro in 2016

Erste Group, prooprietarul celei mai mari bănci din România, a făcut anul trecut un profit record de 1,26 de miliarde de euro, față de 968 de milioane de euro în 2015, pe fondul scăderii costurilor de risc. Banca va propune plata unui dividend de un euro pe acțiune către acționari.

“În 2017 și anii următori ne vom concentra asupra investițiilor care ne vor ajută să înțelegem mai bine clienții și situația lor individuală, inclusiv printr-o gestionare inteligență a datelor, și ne vom preocupă să oferim servicii bancare cu adevărat personalizate și relevante pentru ei,” a declarat Andreas Treichl, CEO al Erste Group.

Venitul net din dobânzi s-a diminuat cu 1,6% față de finele lui 2015 la 4,37 miliarde de euro, grupul austriac reclamând mediul de dobânzi scăzute, evoluție compensată parțial de scăderea creditelor neperformante. Venitul net din taxe și comisioane s-a redus la 1,78 miliarde de euro (-4,2%), reflectând un declin al venitului din creditare și servicii de plăti precum și un venit mai mic din operațiuni cu valori mobiliare. Venitul net din tranzacționare s-a majorat cu aproape 30% la la 272 de milioane de euro, informează banca într-un comunicat de presă.

Astfel, venitul operațional a scăzut cu 1,2% la 6,69 miliarde de euro.

Cheltuielile administrative generale au crescut la puțin peste 4 miliarde de euro (+4,1%), în principal din cauza costurilor de IT și consultanță mai ridicate precum și a majorării cheltuielilor de personal la 2,34 de miliarde de euro (+4,2%). Această evoluție a determinat diminuarea profitului operațional cu 8,3% la 2,66 miliarde de euro. Raportul cost/venit s-a situat la 60,2%, mai prost decât în 2015, când era de 57,1%. Câștigul din activele și pasivele financiare neevaluate la valoarea justă în contul de profit și pierdere (net) include un profit, raportat în trimestrul al doilea, din vânzarea acțiunilor la VISA Europe în suma de 138,7 milioane de euro.

Costurile nete cu provizioanele aferente activelor financiare au scăzut semnificativ, cu peste 73%, la 195,7 milioane de euro sau 15 puncte de baza din nivelul mediu al împrumuturilor brute către clienți, pe fondul scăderii semnificative a creditelor neperformante și creșterii veniturilor din recuperarea creditelor deja amortizate în România și Ungaria. Rată creditelor neperformante s-a îmbunătățit semnificativ la 4,9% (7,1%). Rată de acoperire a creditelor neperformante a crescut considerabil la 69,1% (64,5%).

Poziția ”alte venituri operaționale” s-a situat la -665 de milioane de euro și include cheltuielile aferente contribuțiilor anuale la fondurile de rezoluție în valoare de 65 milioane de euro. Taxele pe operațiunile bancare și financiare s-au situat la 388,8 milioane de euro (față de 236,2 milioane de euro la finele lui 2015). Această creștere s-a datorat plății extraordinare a taxei bancare introdusă de Legea austriacă privind taxarea băncilor (Stabilitätsabgabegesetz) în valoare de aproape 201 milioane de euro și care precede o reducere semnificativă a viitoarelor plăti anuale de taxe bancare în Austria. Per ansamblu, în Austria, taxele pe operațiunile bancare au fost în valoare de 306,7 milioane de euro. În Ungaria, taxele pe operațiunile bancare s-au diminuat semnificativ la 57 de milioane de euro (față de 84 de milioane de euro în 2015) iar în Slovacia s-au situat la 25,1 milioane de euro (față de 23,6 milioane de euro în 2015).

Deoarece contribuțiile la profit ale băncilor de economii care fac parte din sistemul de cross-garantare au scăzut ușor de la niveluri istorice foarte ridicate, taxa pe participațiile minoritare a scăzut cu 11% la 272 de milioane de euro. Rezultatul net atribuibil proprietarilor societății mama a crescut la 1,26 de miliarde de euro, față de 968 de milioane de euro în 2015.

Capitalul total – ajustat pentru capitalul de rang 1 adițional – a crescut la 16,1 miliarde de euro. Riscul total, respectiv activele ponderate la risc, inclusiv riscurile de credit, de piață și cele operaționale (Basel 3 implementat parțial) au crescut la 101,8 miliarde de euro (98,3 de miliarde de euro în 2015). Indicele capitalului comun de rang 1 (CET 1, Basel 3 implementat parțial) s-a situat la 13,4% (12,3%), iar indicele capitalului total (Basel 3 implementat parțial) la 18,5% (17,9%).

Totalul activelor a crescut la 208,2 miliarde de euro (față de 199,7 miliarde de euro în 2015), în principal datorită majorării numerarului și a soldurilor de numerar, în principal a soldurilor de numerar la băncile centrale.

Portofoliul de credite și avansuri către clienți (net) s-a majorat la 130,7 miliarde de euro (+3,8%). Activele mobiliare deținute pentru tranzacționare au scăzut la 8 miliarde de euro (de la 8,7 miliarde de euro). În privința pasivelor, depozitele de la clienți au crescut semnificativ – în special în Cehia, Austria și România – la 138 de miliarde de euro (+7,9%). Raportul credite/depozite s-a situat la 94,7% (98,4%).

Erste Group estimează o rentabilitate a capitalului tangibil (ROTE) de peste 10% în 2017, potrivit comunicatului de presă, pe fondul creșterii economice solide din piețele principale Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, România, Croația, Serbia și Austria. Pe de altă parte, contextul marcat în continuare de dobânzi reduse, ne-recurentă unor efecte extraordinare precum vânzarea acțiunilor VISA alături de potențialele până acum necuantificabile riscuri politice ar putea să îl pună în pericol.

Erste Group se așteaptă la o creștere de 4-6% a creditării nete, care este necesară pentru a compensa presiunea pe marja rezultată din reinvestirea în obligațiuni suverane în actualul context marcat de rate reduse ale dobânzii.


(P) Culege roadele unui nou inceput cu imprumutul potrivit. Sume intre 100 si 500 de lei, rate fixe saptamanale sau lunare.Alte articole asemanatoare: